Cijfers over basaalcelcarcinoom

Opslaan

Incidentie

Het aantal patiënten met basaalcelcarcinoom is de laatste jaren toegenomen en dan vooral onder vrouwen. 

In 2005 kregen ruim 23.000 mensen basaalcelcarcinoom. In 2015 waren dit er ongeveer 34.000. Meer recente cijfers zijn niet beschikbaar.

Meer vrouwen dan mannen krijgen basaalcelcarcinoom.

Leeftijdsverdeling voor basaalcelcarcinoom, 2015

Toelichting: Basaalcelcarcinoom komt het vaakst voor bij mensen ouder dan 60 jaar. Aangezien het om grote aantallen gaat, zijn er ook al veel jongere mensen met een basaalcelcarcinoom.

Overlevingscijfers basaalcelcarcinoom

Omdat er maar weinig mensen overlijden aan basaalcelcarcinoom, is het niet mogelijk om overlevingscijfers te tonen.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de  overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)