Overige cijfers anuskanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met anuskanker (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met anuskanker is de laatste jaren toegenomen. In 2000 kregen 110 mensen anuskanker. In 2015 waren dit er ongeveer 240.
Meer vrouwen dan mannen krijgen anuskanker. Het aantal patiënten met anuskanker stijgt relatief snel, zowel bij mannen als vrouwen.

Leeftijdsverdeling voor anuskanker, 2015

Toelichting: Anuskanker komt het vaakst voor bij mensen ouder dan 55 jaar. 78% van de patiënten is 55 jaar of ouder.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)