Onderzoek en diagnose

Stadiumindeling bij anuskanker

Opslaan

Met de stadiumindeling schat de arts de vooruitzichten in en stelt hij of zij een behandeling voor. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Hiervoor moet de arts weten: 

  • waar de tumor zit
  • hoe groot de tumor is
  • of de tumor in ander weefsel is gegroeid 
  • of er uitzaaiingen zijn en waar

Stadiumindeling bij anuskanker

Bij anuskanker zijn er 4 stadia:

Stadium 0: een voorstadium van kanker, ook wel carcinoma in situ

Stadium I: de tumor is 2 cm of kleiner

Stadium II: de tumor is groter dan 2 cm

Stadium IIIA: een tumor van elke grootte met:

  • uitzaaiingen in de lymfeklieren in de buurt van de anus of 
  • doorgroei van de tumor in organen zoals de vagina, plasbuis of blaas

Stadium IIIB: een tumor van elke grootte met:

  • uitzaaiingen in de lymfeklieren in de buurt de anus en doorgroei van de tumor in organen zoals de vagina, plasbuis of blaas of
  •  
  • uitzaaiingen aan 1 kant in het bekken of in 1 lies met of zonder doorgroei in organen zoals de vagina, plasbuis of blaas of
  • uitzaaiingen in de lymfeklieren vlakbij de anus en in de liezen en/of in de lymfeklieren aan beide zijden in het bekken en/of de liezen, met of zonder doorgroei in organen zoals de vagina, plasbuis of blaas

Stadium IV: er zijn uitzaaiingen van anuskanker ergens anders in het lichaam, bijvoorbeeld in de longen.

Differentiatiegraad

Kankercellen lijken in meer of mindere mate op gezonde cellen. De differentiatiegraad van een tumor geeft aan hoe sterk de kankercellen afwijken van de gezonde cellen.

De differentiatiegraad zegt iets over de snelheid van delen, en daarmee iets over het gedrag van de tumor en de vooruitzichten. Een ander woord voor differentiatiegraad is tumorgradering.
 
Een patholoog stelt de differentiatiegraad van de tumor vast. Hij doet dit door de kankercellen onder de microscoop te onderzoeken.
Kwaadaardige tumoren worden meestal in 3 graderingen ingedeeld:

Graad 1: laaggradig

De kankercellen zijn goed gedifferentieerd. Dat betekent dat de tumorcellen voor een groot deel lijken op gezonde cellen van het orgaan waarin ze zijn ontstaan. De kankercellen groeien meestal langzaam.

Graad 2: intermediair

De kankercellen zijn matig gedifferentieerd. Ze lijken steeds minder goed op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal sneller dan normale cellen en plakken snel aan elkaar

Graad 3: hooggradig

De kankercellen zijn slecht gedifferentieerd. Ze lijken vrijwel niet meer op gezond weefsel. Deze kankercellen groeien bijna altijd veel sneller dan normale cellen.

Er bestaat ook een graad 4: dit zijn ongedifferentieerde cellen. Deze lijken helemaal niet meer op de gezonde cellen.

Bij sommige kankersoorten wordt een andere indeling gebruikt om de differentiatiegraad van de tumor aan te geven. Artsen gebruiken de gradering voor de keuze van behandeling.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Dewit, L.G.H. (radiotherapeut), Geukes, M. (verpleegkundig specialist), Drs. Jansen, R.L.H. (medisch oncoloog), Ormeling. A. (overige deskundige), Dr. Vleggaar. F.P. (MDL-arts), Prof. dr. Wilt. J.H.W., de (chirurg-oncoloog)