Wie kan helpen

Professionele hulp bij chronische vermoeidheid

Opslaan

Voel je je lang na de behandeling nog steeds erg moe en ben je nog veel met je ziekte, behandeling en alles daaromheen bezig? Of maak je je zorgen? Dan heb je misschien baat bij psychologische hulp. Je huisarts of medisch specialist kan je hiervoor een verwijzing geven.

Waar kun je terecht voor psychologische hulp?

Professionele hulp kun je krijgen:

  • In het ziekenhuis: bij een medisch psycholoog
  • In een psycho-oncologisch centrum: zo’n centrum is gespecialiseerd in het bieden van psychologische (na)zorg aan mensen met kanker en hun naasten 
  • Bij het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid: dit centrum behandelt jaarlijks veel patiënten met chronische vermoeidheid 
  • Bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Bij voorkeur iemand die ervaring heeft met het begeleiden van mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad. 

Wat kun je verwachten?

De zorgverlener onderzoekt samen met je waardoor de vermoeidheid ontstaat en wat de vermoeidheid in stand houdt. Hij of zij leert je anders naar je klachten te kijken en er anders mee om te gaan. De zorgverlener kan je ook helpen uit de negatieve spiraal te komen van piekeren, slecht slapen, nog meer zorgen, slechter slapen etc.

Vergoeding

Informeer bij je zorgverzekeraar of je de kosten voor professionele hulp vergoed krijgt. De vergoedingen worden jaarlijks gewijzigd.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Abrahams, H. (overige deskundige), Dr. Brouwer-Dudok de Wit, A.C. (klinisch psycholoog), IJsseldijk, G. van (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Knoop, J.A. (klinisch psycholoog), Prof. dr. Prins, J.B. (klinisch psycholoog)