Wie kan helpen

Cognitieve gedragstherapie bij chronische vermoeidheid

Opslaan

Wanneer je met chronische vermoeidheidsklachten naar een psycholoog gaat, kan deze je cognitieve gedragstherapie voorstellen..

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en gedrag. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af.

Hoe kan cognitieve gedragstherapie helpen bij vermoeidheid?

Door cognitieve gedragstherapie leer je anders denken en leer je je anders gedragen in reactie op je moeheid. Hierdoor moet je vermoeidheid verminderen.

Samen met de therapeut kijk je  onder andere naar je slaap-waakritme en je activiteitenniveau. Ook kijk je samen naar gedachten, emoties of gedragspatronen die van invloed kunnen zijn op je vermoeidheid.

Veel patiënten hebben na de cognitieve gedragstherapie minder klachten. Bij een groot deel verdwijnen de klachten.

Waar kun je terecht voor cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie kun je krijgen:

 • In het ziekenhuis: bij een medisch psycholoog
 • In een psycho-oncologisch centrum. Zo'n centrum is gespecialiseerd in het bieden van psychologische (na)zorg aan mensen met kanker en hun naasten. 
 • Bij het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid. Dit centrum behandelt jaarlijks veel patiënten met chronische vermoeidheid. 
 • Bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Bij voorkeur iemand die ervaring heeft met het begeleiden van mensen die kanker hebben (gehad). 

Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist.
 

  Online cognitieve gedragstherapie bj vermoeidheid

  Sinds enkele jaren is ook online cognitieve gedragstherapie bij vermoeidheid mogelijk. Bij deze vorm verloopt het grootste deel van de therapie via het internet. Dit heeft als voordeel dat je niet voor elke sessie met de psycholoog de deur uit hoeft.

  Voorbeelden zijn:

  • de internettherapie 'Minder moe bij kanker' van het Helen Dowling Instituut 
  • de online therapie ‘Op weg naar herstel’ voor vermoeidheid na borstkanker van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid

  Over deze pagina

  De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

  Laatste update: september 2017

  Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

  Met medewerking van

  Drs. Abrahams, H. (overige deskundige), Dr. Brouwer-Dudok de Wit, A.C. (klinisch psycholoog), IJsseldijk, G. van (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Knoop, J.A. (klinisch psycholoog), Prof. dr. Prins, J.B. (klinisch psycholoog)