Overzicht kankeronderzoek (trials)

181 trials gevonden

Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van wetenschappelijk onderzoek (trials) bij kanker in de Nederlandse ziekenhuizen.U zoekt op: Gebruik de filters in de linkerkolom om uw zoekopdracht te verfijnen.
Momenteel bevat de website geen informatie over lopende onderzoeken voor deze kankersoort. Klik hier om de gesloten onderzoeken weer te geven.
Wist u dat er ook informatie te vinden is over onderzoeken die gericht zijn op meerdere groepen kankerpatiënten? Deze onderzoeken zijn niet gekoppeld aan één specifieke kankersoort. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken naar kwaliteit van leven, nazorg of een specifieke behandeling. Kijk hier voor een overzicht van deze onderzoeken.

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met multipel myeloom die een stamceltransplantatie ondergaan. Onderzocht wordt of het gebruik van een nieuw middel veilig en effectief is in het voorkomen en/of behandelen van slijmvliesschade van de darm, koorts en infecties.

Nieuw

Status open
Datum 01/08/2017

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met hormoongevoelige borstkanker die wachten op een operatie waarbij de tumor wordt verwijderd. Onderzocht wordt of (en welke) hormonale behandeling voor de operatie aantoont wat het effect is van hormonale behandeling na de operatie.

Status open
Datum 08/11/2010

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker – bij wie een operatie niet mogelijk is. Onderzocht wordt hoe effectief nieuwe middelen zijn in het bestrijden van de ziekte.

Industrie

Status open
Datum 22/12/2015

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met niet-kleincellige longkanker. Onderzocht wordt of een nieuw middel effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Industrie

Status open
Datum 30/06/2016

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met slokdarmkanker bij wie een operatie niet mogelijk is. Onderzocht wordt hoe de standaardbehandeling - chemotherapie en bestraling - voor deze patiënten te verbeteren is.

Status open
Datum 10/09/2012

Onderzoek naar een nieuwe aanvullende behandeling voor patiënten (45 jaar en ouder) met dikkedarmkanker die een operatie hebben ondergaan. Onderzocht wordt of dagelijks aspirine de overleving verbetert.

Status open
Datum 01/11/2014

Onderzoek voor (ex-)kankerpatiënten. Onderzocht wordt of twee nieuwe online trainingen (internetzelfhulp) effectief zijn als steun bij het stoppen met roken of het drinken van minder alcohol. 

Status open
Datum 04/11/2016

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide, hormoongevoelige prostaatkanker. Onderzocht wordt of het toevoegen van een nieuw middel aan de standaard behandeling een verbetering in de totale overleving aantoont.

Nieuw Industrie

Status open
Datum 30/11/2016

De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie.

Status open
Datum 18/02/2010

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide (triple negatieve) borstkanker. Onderzocht wordt of te voorspellen is welke behandeling het meest effectief is.

Status open
Datum 10/10/2013

Onderzoek voor mannelijke patiënten met borstkanker; gegevens worden bijgehouden van deze patiënten vanaf het moment van diagnose. Het doel hierbij is inzicht te krijgen in de wijze van behandelen, het effect van de behandeling, bijwerkingen en geslacht-specifieke gevolgen voor de kwaliteit van leven.

Status open
Datum 24/10/2013

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met borstkanker - met een tumor die vrij groot is, of met uitzaaiingen naar de lymfeklieren in de oksel. Onderzocht wordt wat het effect is van een speciaal dieet op bijwerkingen en de werking van chemotherapie.

Status open
Datum 13/02/2014

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met borstkanker en lymfeklier uitzaaiing(en) in de schildwachtklier. Onderzocht wordt of een extra okselklierbehandeling - okselkliertoilet of bestraling van de oksel - veilig achterwege gelaten kan worden bij patiënten behandeld met een borstamputatie.   Bekijk voorlichtingsfilmpje over de Boog 2013-07 studie

Status open
Datum 19/06/2014

Onderzoek naar een behandeling voor patiënten met borstkanker die borstsparend behandeld worden en waarbij op de echo en bij lichamelijk onderzoek van de oksel géén verdachte lymfeklieren worden gevonden. Onderzocht wordt of de schildwachtklier operatie bij deze patiënten veilig achterwege gelaten kan worden.    Bekijk voorlichtingsfilmpje over de Boog 2013-08 studie

Status open
Datum 16/04/2015

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met borstkanker. Onderzocht wordt hoe veilig een behandeling met olaparib is en hoe goed borstkanker er mee behandeld kan worden.

Status open
Datum 29/06/2015

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met laaggradig Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS). Onderzocht wordt of de standaardbehandeling bij laaggradig DCIS veilig weggelaten kan worden.

Status open
Datum 27/02/2017

Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. Deelname aan deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve registratie en databank op te zetten voor inflammatoir borstkanker, als basis voor verbetering van kennis en alertheid bij patiënten en specialisten en voor een specifiek op inflammatoir borstkanker gerichte behandeling.

Status open
Datum 14/07/2015

De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie. Medische informatie over dit onderzoek is te vinden bij BOOG Study Center.

Status open
Datum 27/07/2016

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van het achterwege laten van de standaard bestraling bij oudere vrouwen die een borstsparende operatie hebben ondergaan.

Status open
Datum 12/01/2017

Recent is aangetoond dat de combinatie van anti-hormonale therapie met de CDK 4/6 remmer palbociclib effectiever is dan anti-hormonale therapie alleen. Gemiddeld genomen verdubbelt het ongeveer de periode dat een anti-hormonale therapie werkt. Op dit moment is het niet bekend wat het beste is: palbociclib toevoegen aan anti-hormonale therapie meteen bij vaststellen van uitgezaaide ziekte of later wanneer blijkt dat de gestarte anti-hormonale therapie niet meer werkt. Deze studie moet duidelijkheid scheppen over wanneer het nieuwe geneesmiddel palbociclib het beste gegeven kan worden: in de eerste of in de tweede lijn van behandeling.

Nieuw

Status open
Datum 30/10/2017

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten die in het verleden borstkanker hebben gehad en in aanmerking komen voor een borstreconstructie. Onderzocht wordt of een volledige borstreconstructie met eigen vetweefsel effectiever is dan de standaardbehandeling.

Status open
Datum 30/11/2016

De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie.

Status open
Datum 16/02/2015

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide of lokaal gevorderde HER2-negatieve borstkanker en een bewezen BRCA1- of BRCA2-genmutatie. Onderzocht wordt of veliparib, een PARP-remmer, toegevoegd aan chemotherapie veilig en werkzaam is in het bestrijden van de ziekte.

Industrie

Status open
Datum 29/01/2015

De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie. Voor meer informatie over deze studie zie Stichting DUOS.

Status open
Datum 12/12/2016

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) of acute lymfatische leukemie (ALL). Onderzocht wordt of een nieuw middel effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Industrie

Status open
Datum 10/06/2014

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met dikkedarmkanker in een gevorderd stadium en uitzaaiingen die niet te verwijderen zijn. Onderzocht wordt of het beter is direct te starten met chemotherapie of eerst de tumor in de darm te verwijderen.

Status open
Datum 16/05/2012

Onderzoek naar behandelingsstrategieën voor patiënten met darmkanker (colorectaal carcinoom) met uitzaaiingen die beperkt zijn tot de lever, welke primair niet in aanmerking komen voor chirurgische behandeling. Indien de leveruitzaaiingen primair niet te verwijderen zijn, dan kan geprobeerd worden om met geneesmiddelen deze uitzaaiingen zodanig te verkleinen dat een operatie in 2e instantie toch mogelijk is. Onderzocht wordt met welke behandeling het grootste aantal patiënten alsnog een leveroperatie kan ondergaan en welke behandeling het meest effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Status open
Datum 01/09/2014

De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie. Voor meer informatie over deze studie zie Stichting DUOS.  

Status open
Datum 01/12/2016

Onderzoek bij patiënten met uitgezaaide borstkanker die gaan starten met hormonale therapie. Onderzocht wordt of circulerende tumorcellen de uitkomst van de therapie kunnen voorspellen.

Status open
Datum 02/04/2015

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide borstkanker die nog niet eerder chemotherapie hebben gekregen voor de uitzaaiingen, maar nu gaan starten met chemotherapie. In patiënten die geschikt worden bevonden op basis van een bepaling in het bloed, wordt onderzocht of een medicijn, dat al gebruikt wordt bij andere vormen van borstkanker, in combinatie met de chemotherapie, effectief is.

Status open
Datum 02/04/2015

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met leukemie die een transplantatie hebben ondergaan met donorstamcellen (allogene stamceltransplantatie). Onderzocht wordt of het geven van CD4 lymfocyten - 3 maanden na de transplantatie - bijdraagt aan het herstel van de afweer.

Status open
Datum 01/08/2012

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide longkanker die hiervoor geen operatie kunnen ondergaan. Onderzocht wordt of een nieuwe combinatie van geneesmiddelen veilig en effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Industrie

Status open
Datum 21/09/2015

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met dikkedarmkanker die is uitgezaaid naar de lever. Onderzocht wordt of een nieuwe behandeling leidt tot betere overlevingskansen.

Status open
Datum 22/10/2014

De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie.

Industrie

Status open
Datum 31/03/2017

De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie.

Status open
Datum 16/09/2015

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker met een ontregeld cMET eiwit. Patiënten hebben een of twee eerdere behandelingen gehad. Onderzocht wordt of een nieuw middel effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Industrie

Status open
Datum 25/10/2016

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker met een ontregeld cMET eiwit. Onderzocht wordt of een nieuw middel in combinatie met een ander middel effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Industrie

Status open
Datum 03/05/2016

Onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap. Onderzocht wordt hoe vaak kanker tijdens de zwangerschap voorkomt en welke gevolgen dit heeft voor moeder en kind. Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen. Patiënten kunnen deelnemen aan afzonderlijke onderdelen.

Status open
Datum 31/03/2015

Onderzoek voor patiënten met blaaskanker bij wie ook de diepere spierlaag van de blaas is aangetast (spierinvasieve blaastumor). Tijdens een operatie wordt de blaas verwijderd. Onderzocht wordt of circulerende tumorcellen kunnen bepalen welke patiënten wel en welke patiënten geen baat hebben bij chemotherapie voorafgaand aan de operatie.

Status open
Datum 25/11/2013

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met ALK-positieve, niet-kleincellige longkanker met uitzaaiingen in de hersenen en/of het centraal zenuwstelsel. Onderzocht wordt of het middel ceritinib effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Industrie

Status open
Datum 03/05/2016

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom (MDS) met hoog risico. Onderzocht wordt of een nieuw middel en de combinatie van nieuwe middelen effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Nieuw Industrie

Status open
Datum 06/06/2014

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een gevorderde vorm van kanker met veranderingen in het MAPK-systeem. Onderzocht wordt wat de beste dosis is en de werking van een nieuw middel, alleen of in combinatie met een ander nieuw middel.

Industrie

Status open
Datum 04/03/2016

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaid oogmelanoom. Een nieuw middel wordt onderzocht.

Industrie

Status open
Datum 07/09/2016

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide kanker of non-Hodgkin lymfoom. Onderzocht wordt of 2 nieuwe middelen effectief zijn in het bestrijden van de ziekte.

Nieuw Industrie

Status open
Datum 08/09/2017

Onderzoek naar de verandering in lichaamssamenstelling bij vrouwen met borstkanker die behandeld worden met chemotherapie.

Status open
Datum 01/01/2013

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met hersenkanker (anaplastische hersentumoren). Onderzocht wordt of een nieuw middel een gunstig effect heeft op de behandeling van deze patiënten.

Status tijdelijk gesloten
Datum 20/11/2011

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met dikkedarmkanker met uitzaaiingen naar de lever. Onderzocht wordt of een nieuwe techniek (ook wel ‘NanoKnife’ genoemd) effectief is in hetbestrijden van de ziekte.

Status open
Datum 01/05/2014

Onderzoek naar voedings- en leefstijlgewoontes van patiënten met dikkedarmkanker. Onderzocht wordt of voeding, voedingssuplementen en leefstijl het verloop van de ziekte beïnvloeden.

Status open
Datum 01/08/2010

Onderzoek naar het effect van voedingsinterventie voor patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker die chemotherapie krijgen. Onderzocht wordt of begeleiding door een diëtist tijdens chemotherapie zorgt voor behoud van spiermassa, betere kwaliteit van leven, minder bijwerkingen ten gevolge van chemotherapie en betere overleving.

Status open
Datum 04/11/2013

De patiënteninformatie over dit onderzoek komt beschikbaar, nadat de studiecoördinator akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van deze informatie.

Status open
Datum 18/10/2016