Atalanta-1 studie (non-hodgkinlymfoom)

  • Open sinds 26-04-2022

Een fase I/II multicentrum onderzoek ter evaluatie van de haalbaarheid, veiligheid en effectiviteit van point-of-care geproduceerde 19CP02 cellen bij patiënten met recidiverend of refractair B-cel non-Hodgkin lymfoom

Deze studie is verkort weergegeven en bevat geen volledige patiënteninformatie over dit onderzoek.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amsterdam UMC locatie AMC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A phase I/II, multicenter study evaluating the feasibility, safety, and efficacy of point-of-care manufactured 19CP02 in subjects with relapsed/refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma

Kankersoort

  • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

45 wereldwijd waarvan 15 in Nederland

Goedkeuring

Het onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Datum laatste controle

31-01-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.