Basaalcelcarcinoom (huidkanker)

Tmc over deze informatie

Het basaalcelcarcinoom (BCC) is een vorm van huidkanker. Het ontstaat uit de cellen van de opperhuid. Dit is de meest oppervlakkige laag van de huid.

Het basaalcelcarcinoom kan overal ontstaan, maar komt het meest voor in het gezicht en op het (kale) hoofd. 

Groeiwijze

Basaalcelcarcinoom is de minst kwaadaardige vorm van huidkanker. Het groeit langzaam en zaait bijna nooit uit.

Toch is het belangrijk ook een basaalcelcarcinoom grondig te behandelen. Wordt er niets aan gedaan, dan kan het dieper de huid ingroeien. Het kan dan de weefsels onder de huid aantasten, zoals kraakbeen en botweefsel. Of doorgroeien naar andere belangrijke weefsels zoals de ogen.

Als het basaalcelcarcinoom dieper is ingegroeid in andere weefsels en als het groter is, wordt de kans op genezing kleiner. De behandeling is dan ingrijpender en moeilijker.

Dieper de huid ingroeien komt vooral voor in de zogenoemde H-zone van het gezicht. Dit is rond de ogen, de neus, de bovenlip, de oren en de zijkant van de wangen.

Type tumor

Uw arts beoordeelt welk type tumor u heeft om de keuze van de behandeling te bepalen. Hij bekijkt:
 • hoe de tumor groeit:     
  - als een bolletje: compact, nodulair
  - oppervlakkig als een olievlek: superficieel
  - als het wortelstelsel van een boom of als een spinnetje: sprieterig
  - als meerdere bolletjes: micronodulair
 • de plaats van de tumor
 • de grootte van de tumor
 • of het een eerste huidtumor is of een huidtumor die is teruggekeerd

Hoog risico

Basaalcelcarcinomen worden ingedeeld in tumoren met een laag risico en tumoren met een hoog risico. Tumoren met een hoog risico zijn: 
 • sprieterige en micronodulaire tumoren
 • tumoren in het gezicht
 • tumoren groter dan 2 cm
 • terugkerende basaalcelcarcinomen


Een hoog risico betekent dat er een verhoogde kans is dat de ziekte terugkomt. Dat is bepalend voor de keuze van de behandeling.

Hoe vaak komt basaalcelcarcinoom voor

Ongeveer 72% van de mensen met huidkanker heeft een basaalcelcarcinoom. Andere vormen van huidkanker zijn
 • plaveiselcelcarcinoom (ongeveer 15%)
 • melanoom (ongeveer 12%)
 • zeldzame tumoren van de huid, waaronder het merkelcelcarcinoom (minder dan 1%) en het talgkliercarcinoom