Kwaliteitsnormen voor de zorg

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De kankerpatiëntenorganisaties en de medische beroepsverenigingen hebben in de Zorgstandaard Kanker beschreven wat goede kankerzorg is. 

De Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) stelt jaarlijks normen voor de kankerzorg vast. 

Zorgstandaard Kanker 

In de Zorgstandaard Kanker (2014, laatste versie) staan streefnormen waaraan goede kankerzorg moet voldoen. Ook staan er wensen in om die zorg nog beter te maken. Zo weet je wat je mag verwachten van de zorg.

In de Zorgstandaard staat onder andere:

  • dat je arts samen met jou een zorgplan opstelt met afspraken over je behandeling
  • dat een team van verschillende specialisten je situatie moet bespreken
  • welke deskundigheid in het ziekenhuis aanwezig moet zijn
  • welke voorzieningen het ziekenhuis moet hebben, bijvoorbeeld een intensive care

De kwaliteit van kankerzorg moet goed zijn. Dat is het doel van de streefnormen in de Zorgstandaard Kanker. Je kunt aan je arts vragen hoe deze streefnormen in het ziekenhuis zijn uitgewerkt.

SONCOS-normen voor de kankerzorg

Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) stelt jaarlijks normen voor de kankerzorg vast. De normen zijn een onderdeel van het kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten.

SONCOS is een samenwerkingsverband van medisch oncologen, oncologisch radiotherapeuten en oncologisch chirurgen. 

Colofon

Met medewerking van:

Logo Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2019

Meer over Zorg in het ziekenhuis