Wat vertel je aan je kind als je kanker hebt?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Veel ouders willen graag weten wat ze precies aan hun kind moeten vertellen als ze weten dat ze kanker hebben. Daar is geen eenvoudig antwoord op, want iedere situatie en elk kind is anders. Het hangt ook af van de leeftijd en het karakter van je kind.

Vertel je kind:

  • Wat er met jou aan de hand is. Benoem dat je kanker hebt.
  • Wat er gaat gebeuren: onderzoeken in het ziekenhuis, behandelingen
  • Wat je kind daarvan gaat merken. Bijvoorbeeld dat je kaal wordt of dat je na de operatie niet mag tillen.

Wees daarbij zo concreet mogelijk en vertel niet te veel details. Geef je kind ook de ruimte om vragen te stellen.

Belangrijk:

  • Stel je kind(eren) gerust dat er altijd iemand voor hen zorgt. Geef aan dat ze altijd bij jou, je partner of een andere naaste kunnen komen met vragen, óók als ze verdriet hebben of bang zijn.
  • Sluit het gesprek af met woorden van hoop. Bijvoorbeeld: “De dokter gaat er alles aan doen om mij beter te maken of om ervoor te zorgen dat ik zolang mogelijk bij je kan zijn.” 

Uitgebreide tips en adviezen om je kind te begeleiden als je kanker hebt.

Als je niet meer beter wordt

Kun je niet meer beter worden, dan is dat extra moeilijk om te vertellen. Lees de 5 meest gestelde vragen als genezing niet meer mogelijk is

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Eline Aukema

GZ-psycholoog, Ingeborg Douwes Centrum

Foto Mecheline van der Linden

Dr. Mecheline van der Linden

Klinisch psycholoog, Amsterdam UMC (locatie VUmc) en oud-voorzitter Stichting Verdriet door je hoofd

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Carine Kappeyne van de Coppello

GZ-psycholoog bij Ingeborg Douwes Centrum en voormalig bestuurslid Stichting Achter de Regenboog

foto-josien-groot

Drs. Josien Groot

GZ-psycholoog, Ingeborg Douwes Centrum

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Nel Kleverlaan

Ontwikkelingspsycholoog, initiatiefnemer en voorzitter Stichting Verdriet door je hoofd

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: september 2018