Hulp en steun voor kinderen van een ouder met kanker 

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Heeft je kind extra hulp nodig nu jij kanker hebt? Er zijn verschillende mogelijkheden om je kind als ouder extra steun te bieden. 

Websites met informatie en forums

De website Kankerspoken biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, familie, vrienden, bekenden en leerkrachten is deze website een bron van informatie. Je vindt er boeken, films en animaties. Op het forum kunnen kinderen en jongeren gedachtes, gevoelens en ideeën uitwisselen.

Kindertelefoon

Kinderen kunnen met een vrijwilliger van de Kindertelefoon bellen of chatten. De kindertelefoon heeft ook een forum voor kinderen van 13-18 jaar.

Ziekenhuizen

Sommige ziekenhuizen bieden opvang en begeleiding aan van kinderen die een ouder met kanker hebben. Vraag hiernaar bij de arts of verpleegkundige.

Inloophuis

Er zijn Centra voor leven met en na kanker voor mensen met kanker en naasten. Ook kinderen en jongeren kunnen hier soms terecht. Een aantal Centra voor leven met en na kanker heeft een psycholoog of pedagoog in dienst voor de kinderen waarvan de ouder kanker heeft. Soms zijn er ook kinder- en/of jongerengroepen.

Begeleiding door een psycholoog

Gesprekken met een kinder- of jeugdpsycholoog of speltherapie kan kinderen helpen om te gaan met de situatie thuis. Voor deze vorm van hulp is een verwijsbrief van de (huis)arts nodig.

Psycho-oncologisch centrum

Voor 1-op-1 gesprekken of groepsgesprekken met een psycholoog kunnen kinderen ook terecht in een psycho-oncologisch centrum. Zo’n centrum biedt psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Ook voor deze vorm van hulp is een verwijsbrief van de (huis)arts nodig.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Eline Aukema

GZ-psycholoog, Ingeborg Douwes Centrum

Foto Mecheline van der Linden

Dr. Mecheline van der Linden

Klinisch psycholoog, Amsterdam UMC (locatie VUmc) en oud-voorzitter Stichting Verdriet door je hoofd

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Carine Kappeyne van de Coppello

GZ-psycholoog bij Ingeborg Douwes Centrum en voormalig bestuurslid Stichting Achter de Regenboog

foto-josien-groot

Drs. Josien Groot

GZ-psycholoog, Ingeborg Douwes Centrum

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Nel Kleverlaan

Ontwikkelingspsycholoog, initiatiefnemer en voorzitter Stichting Verdriet door je hoofd

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Gemaakt door de redactie van kanker.nl, Ingeborg Douwes Centrum

Laatste update: september 2018