Individuele psychische zorg

Voor sommige mensen kan professionele hulp gewenst of nodig zijn om de behandeling en de eventuele psychische gevolgen van de ziekte te verwerken. U kunt hiervoor terecht bij verschillende soorten zorgverleners, zoals een psycholoog, een psychotherapeut of een psychiater. Wanneer u of uw naaste kanker heeft, kan er veel op u af komen. Voor, tijdens en na de behandeling kan het zijn dat er psychische klachten of (relatie-)problemen ontstaan. Of het kan zijn dat oude problemen weer de kop op steken, omdat u door de lichamelijke gevolgen van uw ziekte of de ziekte van uw naaste daar nu minder goed mee om kan gaan. U kunt last hebben van emoties, zoals somberheid, boosheid, verdriet of angst, vermoeidheid en stress. Soms heeft de ziekte de meeste impact op de patiënt, maar het kan ook zo zijn dat de partner uit zijn of haar evenwicht kan raken. Er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste met kanker om kunt gaan. Iedereen verwerkt het hebben van kanker op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. 

Kwaliteit
De hier getoonde zorgverleners zijn gespecialiseerd in de psychosociale oncologie en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Dit is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. Zij voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die de vereniging hieraan stelt.

Verwijzing
De zorgverleners van de NVPO zijn werkzaam in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instellingen (waaronder IPSO Psycho-oncologische centra) en/of vrijgevestigde praktijken. Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kunt u terecht met een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist. Voor ziekenhuizen geldt dat u hier doorgaans alleen terecht kan als het om het eigen ziekenhuis gaat, dus het ziekenhuis waar u in behandeling bent. Dit kan echter per ziekenhuis verschillen. Als het gaat om medisch specialistische revalidatie, een programma waarin verschillende zorgverleners samenwerken onder leiding van een revalidatiearts, dan is een verwijzing van een medisch specialist of huisarts naar de revalidatiearts nodig. 

Vergoeding
Of de zorg vergoed wordt, hangt af van de zorgverlener en uw zorgverzekering. We adviseren u vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding van de kosten in aanmerking komt. Medisch specialistische revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Je kunt bij de volgende 163 organisaties terecht: