Soorten DNA-onderzoek

Opslaan

Tegenwoordig gebeurt bijna al het DNA-onderzoek met sequencing. Sequencing is een techniek die de code van het DNA kan lezen. De code is de volgorde van de informatie op het DNA.

Een andere naam voor dit DNA-onderzoek is next generation sequencing. Met ‘next generation’ wordt bedoeld dat deze techniek steeds sneller en goedkoper wordt. Hierdoor gaat het analyseren van het DNA ook steeds makkelijker.

Er zijn verschillende soorten next generation sequencing:

  • genpanel
  • whole genome sequencing
  • whole exome sequencing

De soort zegt iets over hoeveel DNA wordt geanalyseerd.

Genpanel: onderzoek van specifieke genen

Van een aantal kankersoorten is bekend welk gen of welke genen betrokken zijn bij het ontstaan van de kanker. Bij een genpanel kijkt men naar afwijkingen in het DNA van die specifieke genen. Met een genpanel analyseert het laboratorium meestal tussen de 2 en de 50 genen tegelijk. Soms gaat het om veel meer genen in grotere panels.   

Voor een aantal van deze genen zijn medicijnen beschikbaar die werken tegen de afwijking in de kankercellen. Een behandeling die gericht is op deze specifieke afwijking heet doelgerichte therapie.

Whole genome sequencing: onderzoek van het hele DNA

In wetenschappelijk onderzoek naar kanker analyseert men vaak het hele DNA. Dit heet whole genome sequencing.

Onderzoekers vergelijken het DNA van de tumor met het DNA uit het bloed. Het doel is om meer kennis te krijgen over hoe kanker zich ontwikkelt en welke behandelingen kunnen werken.

Whole exome sequencing: onderzoek van alle genen

Een andere techniek is whole exome sequencing. Het wordt vooral gebruikt om een erfelijke aanleg en aangeboren aandoeningen op te sporen.

Bij whole exome sequencing kijkt men niet naar het hele DNA. Alleen het deel van het DNA dat het belangrijkste is voor de werking van een cel wordt geanalyseerd. Dit is het gedeelte dat bestaat uit alle genen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.