Nieuwe ontwikkelingen rond RFA/MWA

Opslaan

Hieronder staan enkele voorbeelden van onderzoeken die plaatsvinden naar radiofrequente ablatie (RFA).

PELICAN-trial

In de PELICAN-studie wordt onderzoek gedaan naar RFA als nieuwe behandeling voor patiënten met alvleesklierkanker bij wie de tumor niet chirurgisch verwijderd kan worden. Doel is een betere behandeling en overleving.

SECIRA-UM studie

In dit onderzoek wordt ipilimumab gegeven in combinatie met RFA aan patiënten met uitzaaiingen van oogmelanoom. Ipilimumab is een middel dat het immuunsysteem stimuleert.

HORA EST HCC studie

In deze studie wordt RFA gecombineerd met transarteriële radio-embolisatie bij patiënten met een vroeg stadium van leverkanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Burgmans, M.C. (radioloog), Dr. Prevoo, W. (radioloog)