Interventieradiologie

Opslaan

Soms is het mogelijk om kanker te behandelen met technieken uit de interventieradiologie. Bijvoorbeeld als de chirurg een tumor niet kan verwijderen met een gewone operatie. Of als iemand om gezondheidsredenen geen operatie kan ondergaan. De populaire naam hiervoor is ‘opereren zonder snijden’.

De arts voert de behandeling uit via kleine prikgaatjes in de huid. Meestal met behulp van naalden, voerdraden en katheters. De behandeling is daardoor minder ingrijpend. Dit heet minimaal invasief.

Tijdens de behandeling gebruikt de arts radiologische beelden om de precieze plaats van de tumor te bepalen. De beelden zijn afkomstig van een röntgenapparaat, echo-apparaat, MRI-scanner of CT-scanner.

Lees welke behandelingen mogelijk zijn en bij welke vormen van kanker interventieradiologie wordt toegepast.
 

Beeldgestuurde behandeling

Op deze foto's is te zien hoe een beeldgestuurde behandeling verloopt.

Beeldgestuurde behandelingen

Hoogleraar Radiologie Maurice van den Bosch geeft zijn visie op beeldgestuurde behandelingen. Bron: UMC Utrecht.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Burgmans, M.C. (radioloog)