Overige cijfers hodgkinlymfoom

Opslaan

Nieuwe patiënten met hodgkinlymfoom (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met hodgkinlymfoom is de laatste jaren licht gestegen. Meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker. In 2000 kregen ongeveer 375 mensen deze vorm van kanker. In2015 waren dat er ongeveer 425.

Leeftijdsverdeling voor hodgkinlymfoom, 2015

Toelichting: Hodgkinlymfoom komt vooral voor bij mensen die wat jonger zijn. De grootste groep is jonger dan 40 jaar bij diagnose.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, de redactie van kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)