Stadiumindeling bij hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Risicofactoren

Naast de stadium-indeling spelen bij het hodgkinlymfoom ook bepaalde risicofactoren een rol bij de inschatting van de vooruitzichten en het bepalen van de behandeling.

Deze risicofactoren zijn:

 • in hoeveel groepen lymfeklieren kanker zit
 • of er kanker zit in de lymfeklieren tussen de longen en hoe groot deze lymfeklieren zijn
 • afwijkende bloeduitslagen, zoals
  - een verhoogde bloedbezinkingssnelheid
  - bloedarmoede
  - een verhoogd aantal witte bloedcellen
 • je leeftijd: jonger of ouder dan 50 jaar

Met deze extra factoren zijn er 3 groepen patiënten te onderscheiden:

 • patiënten in stadium I en II zonder risicofactoren
 • patiënten in stadium I en II met risicofactoren
 • patiënten in stadium III en IV

Stadiumindeling bij lymfeklierkanker

De arts stelt je een behandeling voor. Hiervoor moet hij weten:

 • uit welke soort cellen de ziekte is ontstaan
 • hoe kwaadaardig deze cellen zijn
 • wat het stadium van de ziekte is

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Stadia lymfomen

Bij lymfomen zijn er 4 stadia:

 • Stadium I: de ziekte is beperkt tot 1 lymfekliergebied. Bijvoorbeeld de lymfeklieren aan 1 kant van de hals, of tot 1 orgaan.
 • Stadium II: de ziekte beperkt zich tot 2 of meer kliergebieden boven of onder het middenrif. Of tot 1 orgaan én 1 of meer kliergebieden aan dezelfde kant van het middenrif.
 • Stadium III: de ziekte zit in kliergebieden boven én onder het middenrif. En soms ook in de milt en/of een ander orgaan.
 • Stadium IV: de ziekte heeft zich verspreid naar organen. Bijvoorbeeld de longen, de lever, het beenmerg of de huid.

Letter A of B bij stadium-indeling

Heeft een patiënt 1 of meer van onderstaande klachten, dan wordt aan het stadium de letter B toegevoegd:

 • perioden met koorts soms afgewisseld door perioden waarin u een normale lichaamstemperatuur heeft
 • gewichtsverlies en gebrek aan eetlust
 • hevig zweten, vooral ’s nachts

Is dit niet het geval, dan wordt aan het stadium de letter A toegevoegd.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Hein Visser

Drs. Hein Visser

Hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

Persoonlijke pagina

Foto Hans van der Woude

Hans van der Woude, MSc.

Verpleegkundig specialist, St. Antonius Ziekenhuis

Dr. Saskia Klein

Hematoloog, Meander Medisch Centrum

Dr. Sanne Tonino

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

Prof. dr. Josée Zijlstra

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2017