Stadiumindeling bij hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Risicofactoren

Naast de stadium-indeling spelen bij het hodgkinlymfoom ook bepaalde risicofactoren een rol bij de inschatting van de vooruitzichten en het bepalen van de behandeling.

Deze risicofactoren zijn:

 • in hoeveel groepen lymfeklieren kanker zit
 • of er kanker zit in de lymfeklieren tussen de longen en hoe groot deze lymfeklieren zijn
 • afwijkende bloeduitslagen, zoals
  - een verhoogde bloedbezinkingssnelheid
  - bloedarmoede
  - een verhoogd aantal witte bloedcellen
 • je leeftijd: jonger of ouder dan 50 jaar

Met deze extra factoren zijn er 3 groepen patiënten te onderscheiden:

 • patiënten in stadium I en II zonder risicofactoren
 • patiënten in stadium I en II met risicofactoren
 • patiënten in stadium III en IV

De arts stelt je een behandeling voor. Hiervoor moet hij weten:

 • uit welke soort cellen de ziekte is ontstaan
 • hoe kwaadaardig deze cellen zijn
 • wat het stadium van de ziekte is

Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Stadia lymfomen

Bij lymfomen zijn er 4 stadia:

 • Stadium I: de ziekte is beperkt tot 1 lymfekliergebied. Bijvoorbeeld de lymfeklieren aan 1 kant van de hals, of tot 1 orgaan.
 • Stadium II: de ziekte beperkt zich tot 2 of meer kliergebieden boven of onder het middenrif. Of tot 1 orgaan én 1 of meer kliergebieden aan dezelfde kant van het middenrif.
 • Stadium III: de ziekte zit in kliergebieden boven én onder het middenrif. En soms ook in de milt en/of een ander orgaan.
 • Stadium IV: de ziekte heeft zich verspreid naar organen. Bijvoorbeeld de longen, de lever, het beenmerg of de huid.

Letter A of B bij stadium-indeling

Heeft een patiënt 1 of meer van onderstaande klachten, dan wordt aan het stadium de letter B toegevoegd:

 • perioden met koorts soms afgewisseld door perioden waarin u een normale lichaamstemperatuur heeft
 • gewichtsverlies en gebrek aan eetlust
 • hevig zweten, vooral ’s nachts

Is dit niet het geval, dan wordt aan het stadium de letter A toegevoegd.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Hein Visser

Drs. Hein Visser

Hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

LinkedIn

Foto Hans van der Woude

Hans van der Woude, MSc.

Verpleegkundig specialist, St. Antonius Ziekenhuis

illustratie-arts-vrouw

Dr. Saskia Klein

Hematoloog, Meander Medisch Centrum

illustratie-arts-vrouw

Dr. Sanne Tonino

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-vrouw

Prof. dr. Josée Zijlstra

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2017