Overige cijfers CML

Opslaan

Nieuwe patiënten met CML (incidentie)

Toelichting: Het aantal nieuwe patiënten per jaar blijft ongeveer gelijk. Het aantal vrouwen is de laatste jaren gestegen en het aantal mannen is licht gedaald. De verdeling over mannen en vrouwen is wisselend in de periode 2000-2015.

Leeftijdsverdeling voor CML, 2015

Toelichting: Het aantal mensen met chronische myeloïde leukemie (CML) stijgt vanaf 55 jaar. Aangezien het om kleine aantallen gaat (165 nieuwe patiënten), is die stijging toch beperkt.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de  overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)