Overige cijfers AML

Opslaan

Nieuwe patiënten met AML (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met acute myeloïde leukemie is de laatste jaren gestegen. Bij mannen is het aantal harder gestegen dan bij vrouwen. Bij vrouwen is het aantal patiënten de laatste jaren afgenomen. In 2000 kregen ongeveer 500 patiënten acute myeloïde leukemie en in 2015 ongeveer 700 patiënten.

Leeftijdsverdeling voor AML, 2015

Toelichting: Acute myeloïde leukemie komt het vaakst voor bij mensen tussen de 75-80 jaar. 69% van de patiënten is ouder dan 60 jaar.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)