Botontkalking

De overgang is een belangrijke oorzaak van botontkalking (osteoporose). Doordat er minder vrouwelijk hormoon (oestrogeen) geproduceerd wordt, neemt de botdichtheid af en wordt het bot brozer. Het risico op osteoporose wordt daarmee groter.

Ook sommige behandelingen kunnen het risico op botontkalking vergroten zoals hormonale behandeling bij borstkanker en prostaatkanker. Ook minder voeding en lichaamsbeweging kunnen bijdragen aan het ontstaan van osteoporose. Wanneer sprake is van osteoporose ligt een behandeling met medicijnen die de botafbraak remmen voor de hand.
Naast deze medicijnen is het erg belangrijk dat u voldoende calcium en vitamine D binnenkrijgt en dat u voldoende beweegt om verder botverlies tegen te gaan. Zo kunnen medicijnen optimaal werken en verkleint u de kans op botbreuken in de toekomst.

> Meer over botontkalking

3 resultaten gekoppeld aan dit onderwerp: