Diagnose kanker, wat nu? De meestgestelde vragen.

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, is dat een enorme schok. Er komt in korte tijd veel op je af. Je probeert in beeld te krijgen wat je precies hebt, welke onderzoeken nodig zijn en welke behandelingen je straks kunt krijgen.

Als voorlichters van de kanker.nl infolijn spreken we bijna elke dag mensen die net te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben. Ze hebben veel vragen en vaak zijn dat dezelfde. Daarom zetten we de meestgestelde vragen na de diagnose voor je op een rij.

Waarom krijg ik nu nog meer onderzoeken?

Als je net de diagnose kanker hebt gekregen is het vaak nodig om extra onderzoeken te doen. Meestal heeft de arts al een stukje weefsel (een biopt) of wat vocht met cellen (een punctie) van de tumor weggenomen. Dit is onderzocht in het laboratorium en zo is vastgesteld dat je kanker hebt. De arts kan ook afwijkende cellen in je bloed hebben gezien. Dat kan wijzen op een vorm van bloed- of beenmergkanker.

Om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is, zijn vaak meer onderzoeken nodig. Hiermee kijkt de arts hoe uitgebreid de ziekte is en of er uitzaaiingen zijn in andere organen of in je lymfeklieren. Zo kan de arts bepalen wat het stadium van je ziekte is. En dat is weer belangrijke informatie bij de keuze voor een behandeling.

Het is niet zo dat er bij iedereen altijd allerlei vervolgonderzoeken nodig zijn. Ook niet als het om dezelfde soort kanker gaat. Dit verschilt per persoon. Je arts kan je vertellen wat in jouw situatie het beste is.

Welke behandeling kan ik krijgen?

Welke behandelingen mogelijk zijn, hangt af van de soort kanker en het stadium van de ziekte.

In ’t kort: je kunt een operatie krijgen of een behandeling met bestraling. Of je krijgt een systemische behandeling. Dat zijn behandelingen met medicijnen, bijvoorbeeld chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie of hormonale therapie. Lees meer over de soorten behandelingen.

Is dit de beste behandeling?

Natuurlijk wil je de beste behandeling. Maar het is moeilijk te zeggen wat de beste behandeling is. Dat verschilt per tumor en per situatie.

Voor de behandeling van kanker bestaat er per kankersoort een richtlijn. Daarin staat precies welke onderzoeken nodig zijn en welke behandelingen de beste resultaten geven bij deze tumor. De arts kijkt daarbij naar jouw situatie en bespreekt met je wat het beste is om te doen.

Elke behandeling heeft bijwerkingen en van de gevolgen kun je langere tijd of zelfs blijvend last houden. Vertel daarom je arts wat voor jou belangrijk is in het dagelijks leven. Vraag of er nog andere behandelingen mogelijk zijn en wat het doel is van de behandeling.

De specialist zal jouw situatie bespreken met andere specialisten en een behandelplan maken. Het behandelplan bespreekt de arts dan weer met jou. Samen beslis je welke behandelingen je wel of niet wilt laten doen. Lees meer over het gesprek met je arts.

Kan ik genezen?

Als je hoort dat je kanker hebt, wil je ook graag weten of je kunt genezen en hoe je toekomst eruit ziet. Je arts kan je daar meestal meer over vertellen als alle onderzoeken zijn afgerond. Je hoort dan in welk stadium je ziekte zich bevindt en hoe agressief de ziekte is. De arts bespreekt ook met je wat het doel van de behandeling is: genezen of de ziekte remmen en klachten verminderen.  

Maar nadat je dat te horen hebt gekregen, is het moeilijk om te voorspellen wat de toekomst zal brengen. Ook als je een behandeling krijgt die gericht is op genezing. Het is toch altijd afwachten of de behandeling aanslaat. En dat is bij elk mens weer anders.

De vooruitzichten zijn niet voor alle soorten kanker hetzelfde. Je arts kan je wel percentages geven over overleving per soort kanker en per stadium van de kanker. Houd daarbij goed in je hoofd dat deze cijfers niets zeggen over jouw persoonlijke situatie. Het zijn cijfers gebaseerd op landelijk gemiddelden. Het beste kun je dus met je arts bespreken wat hij/zij kan zeggen over jouw kans op genezing en wat jouw vooruitzichten zijn.

Wat is het beste ziekenhuis? Wie is de beste dokter?

Het beste ziekenhuis bestaat niet. In Nederland bestaan kwaliteitsnormen waar een ziekenhuis aan moet voldoen om goede zorg te kunnen bieden. Dit zijn landelijke afspraken. Soms voldoet een ziekenhuis voor een bepaalde soort kanker niet aan de norm en word je doorverwezen naar een ander.

Voor sommige soorten kanker zijn er expertisecentra. Het gaat dan om bijvoorbeeld zeldzame tumoren of om heel complexe behandelingen.

Het is niet te zeggen wie de beste arts is. Artsen in Nederland zijn allemaal academisch geschoold. Om specialist te worden moeten artsen jaren studeren en ervaring opdoen in de praktijk. En ze volgen nascholingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied.

Op verschillende sites kun je informatie vinden over de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen. Wil je weten hoe andere patiënten de zorg waarderen dan kun je informatie vinden op Zorgkaart Nederland.

Moet ik nu al een 2nd opinion aanvragen?

Iedereen mag een tweede mening of second opinion vragen. Soms willen mensen al een tweede mening voordat duidelijk is wat er aan de hand is. Dat heeft niet veel zin.

Als alle onderzoeken zijn afgerond en je een diagnose en een behandelplan hebt gekregen, kan het zinvol zijn om een tweede mening te vragen. Je kunt een second opinion vragen over de diagnose maar ook over het behandelplan. Je kunt ook een second opinion vragen voordat een behandeling begint, tijdens een behandeling en na een behandeling.

Meer informatie, tips en  hulp voor als je net de diagnose hebt gehad vind je op www.kanker.nl/diagnose.

Heb je nog meer vragen? Je kunt ons elke werkdag bereiken vanaf 09:00 uur via onze chat en van 12:00 tot 17:00 uur via 0800 -0226622. Mailen kan altijd naar infolijn@kanker.nl.

Josje, Suzanne, Mariska, voorlichters kanker.nl infolijn