Klachten

Klachten over de zorg

Opslaan

Bent u ontevreden over uw ziekenhuis of over uw behandeling? Dan kunt u een klacht indienen. Dat is uw recht als patiënt. Het ziekenhuis of de zorgverlener heeft de plicht om uw klacht te behandelen.

Klachten kunnen over van alles gaan. Over de behandeling, de verzorging, maar ook over wachttijden of bijvoorbeeld het eten.

In gesprek met uw arts

Bent u boos over een bepaald voorval, dan kan een gesprek met de zorgverlener al verhelderend werken.

Heeft de zorgverlener volgens u een fout gemaakt en wilt u hiervoor erkenning of een schadevergoeding? Ook dan is het vaak raadzaam eerst een gesprek met de zorgverlener aan te gaan.

Klachtenfunctionaris

Komt u er met de zorgverlener niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg moet iedere zorgaanbieder een klachtenfunctionaris hebben. Deze persoon heeft een onpartijdige functie en rol binnen het ziekenhuis.

De klachtenfunctionaris kan:

  • u informeren over de mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht in uw specifieke situatie;
  • bemiddelen, zodat u antwoord krijgt op uw klacht of onvrede;
  • een gesprek regelen met de betreffende medewerker om tot een oplossing te komen (en u vergezellen bij dit gesprek als u dat wenst);
  • u helpen bij het opschrijven van uw ervaringen (wanneer het noodzakelijk is dat een klachtencommissie hiernaar kijkt).

De klachtenfunctionaris zal in eerste instantie proberen om een goed gesprek tussen u en de zorgverlener op gang te brengen. Als zo'n gesprek het probleem niet oplost, zijn er andere mogelijkheden om tot een oplossing van uw klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen of advies geven over die andere mogelijkheden. Hij kan u bijvoorbeeld adviseren uw klacht voor te leggen aan een klachtencommissie.

Hoe u een klacht moet indienen en wat er met uw klacht gebeurt, leest u op de website van het betreffende ziekenhuis.

Vertegenwoordiger aanwijzen

Bent u zelf niet in staat om een klacht in te dienen, of ziet u er erg tegenop, dan kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen. Dat is iemand die namens u handelt en de klacht indient.

Klagen als naaste

Als naaste van een patiënt mag u ook een klacht indienen. Bijvoorbeeld over de verzorging van de patiënt of de manier waarop artsen met u omgaan. Artsen en zorgverleners moeten vragen en klachten van naasten serieus nemen. Ook als een patiënt al is overleden.

Tips waar u op kunt letten 

Op de website van de Patientenfederatie Nederland vindt u tips waar u op kunt letten als u een klacht heeft over de zorg.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.