Klachten over de zorg

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Ben je ontevreden over je ziekenhuis of over je behandeling? Dan kun je een klacht indienen. Dat is je recht als patiënt. Het ziekenhuis of de zorgverlener heeft de plicht om je klacht te behandelen.

Klachten kunnen over van alles gaan. Over de behandeling, de verzorging, maar ook over wachttijden of bijvoorbeeld het eten.

Bespreek je klacht eerst met je zorgverlener 

Ben je boos over een bepaald voorval, dan kan een gesprek met de zorgverlener al verhelderend werken.

Vind je dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt en wil je hiervoor erkenning of een schadevergoeding? Ook dan is het vaak goed om eerst een gesprek met de zorgverlener aan te gaan.

De klachtenfunctionaris kan ook helpen

Kom je er met de zorgverlener niet uit, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Deze persoon heeft een onpartijdige functie en rol binnen het ziekenhuis.

De klachtenfunctionaris kan:

  • je informeren over de mogelijkheden voor de behandeling van je klacht in je specifieke situatie;
  • bemiddelen, zodat je antwoord krijgt op je klacht of onvrede;
  • een gesprek regelen met de betreffende medewerker om tot een oplossing te komen (en bij dit gesprek aanwezig zijn als je dat wenst);
  • je helpen bij het opschrijven van je ervaringen (wanneer het noodzakelijk is dat een klachtencommissie hiernaar kijkt).

De klachtenfunctionaris zal eerst proberen om een goed gesprek tussen jou en de zorgverlener op gang te brengen. Als zo'n gesprek het probleem niet oplost, zijn er andere mogelijkheden om tot een oplossing van je klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen of advies geven over die andere mogelijkheden. Hij of zij kan je  bijvoorbeeld adviseren je klacht voor te leggen aan een klachtencommissie.

Hoe je een klacht moet indienen en wat er met je klacht gebeurt, lees je op de website van je ziekenhuis.

Wijs zo nodig een vertegenwoordiger aan

Ben je zelf niet in staat om een klacht in te dienen, of zie je er erg tegenop, dan kun je een vertegenwoordiger aanwijzen. Dat is iemand die namens jou handelt en de klacht indient.

Ook naasten kunnen een klacht indienen

Als naaste van een patiënt mag je ook een klacht indienen. Bijvoorbeeld over de verzorging van de patiënt of de manier waarop artsen met je omgaan. Artsen en zorgverleners moeten vragen en klachten van naasten serieus nemen. Ook als een patiënt al is overleden.

Tips waar je op kunt letten 

Op de website van de Patientenfederatie Nederland vind je tips waar je op kunt letten als je een klacht hebt over de zorg.

Colofon

Met medewerking van:

Logo Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: mei 2017

Meer over Zorg in het ziekenhuis