Wat is een allogene stamceltransplantatie

Opslaan

Bij een allogene stamceltransplantatie krijg je stamcellen van een geschikte donor. Allogeen betekent: ‘van een ander’.

Doel van een allogene stamceltransplantatie

Een allogene stamceltransplantatie wordt gegeven na een voorbehandeling met chemotherapie en/of bestraling. Doel is kwaadaardige of afwezige stamcellen in het beenmerg van de patiënt te vervangen door gezonde cellen van een donor. Deze cellen helpen vervolgens bij het opruimen van achtergebleven kankercellen in het lichaam.

Donor

Het is erg belangrijk om een goede donor te vinden. Een verwante donor heeft de voorkeur. Dat is een broer of zus. Is er geen verwante donor beschikbaar? Dan kunnen stamcellen ook afkomstig zijn van:een donor uit de wereldwijde donorbank, een half-identieke donor (zoals een ouder of kind) of uit navelstrengbloed.

Procedure

Kort samengevat ziet een allogene stamceltransplantatie er als volgt uit:

  1. Het zoeken van een donor
  2. Het oogsten  (afnemen) van de stamcellen bij de donor
  3. De voorbehandeling met chemotherapie en/of bestraling bij de patiënt
  4. Het toedienen van de stamcellen bij de patiënt

Risico’s

Aan een allogene stamceltransplantatie zijn ook risico’s verbonden, vooral:

Allogene stamceltransplantatie

Op deze afbeelding is te zien welke stappen worden doorlopen bij allogene stamceltransplantatie (illustratie: KWF).

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Halkes, C.J.M. (internist), Dr. Klein, S.K. (hematoloog), Dr. Meijer, E. (hematoloog)