Hoe worden de stamcellen verkregen bij de stamceldonor

Opslaan

Als er een donor gevonden is, wordt deze medisch gekeurd. De keuring bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een bloedonderzoek. Er wordt onder andere gecheckt of de donor geen hepatitis of aids (hiv-virus) heeft. Daarnaast wordt onder andere ook gekeken of de donor ooit in aanraking is geweest met het cytomegalovirus (CMV). Ruim 50% van de patiënten draagt het CMV-virus bij zich. Voor deze groep heeft een donor die ook CMV-positief is, de voorkeur.

Is de donor goedgekeurd, dan kunnen de stamcellen gemobiliseerd en verzameld gaan worden.

Het mobiliseren van de stamcellen (mobilisatiekuur)

Eerst moeten de beenmergcellen losgemaakt worden uit het beenmerg. Hiervoor krijgt de donor injecties met groeifactor G-CSF. De groeifactor zorgt ervoor dat stamcellen vanuit het beenmerg naar het bloed gaan.

Van deze injecties zijn geen nadelige langetermijneffecten bekend. Soms geven de injecties griepachtige verschijnselen, daar mag paracetamol voor gebruikt worden. Pijnstillers die het bloed verdunnen, zoals aspirine, zijn niet toegestaan.

Het oogsten van de stamcellen

De donor gebruikt de spuitjes gedurende 5 dagen. Op de 5de dag begint het oogsten.

Het oogsten van de stamcellen gaat in grote lijnen als volgt:

  • De donor wordt met 2 infusen aan een leukaferese-apparaat, een speciaal centrifuge-apparaat, gekoppeld. 
  • Via het ene infuus komt het donorbloed in het leukaferese-apparaat terecht.
  • Het leukaferese-apparaat centrifugeert het bloed. Hierdoor scheiden de stamcellen zich van andere bloedcellen.
  • Het bloed zonder de stamcellen gaat via het andere infuusweer terug in het lichaam van de donor. 
  • De geoogste stamcellen worden op dezelfde dag of een dag later aan de patiënt gegeven 

Het oogsten van stamcellen duurt ongeveer 4 uur. Soms wordt het een dag later herhaald, de arts gaat door tot er voldoende stamcellen zijn voor de transplantatie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Halkes, C.J.M. (internist), Dr. Klein, S.K. (hematoloog), Dr. Meijer, E. (hematoloog)