Levenmetkanker

LMK header
Cover kwaliteit van zorg, Jij, oktober 2015(4)
Button abonneren op Jij

Levenmetkanker behartigt de belangen van mensen geraakt door kanker. We willen hun en jouw stem laten horen. Als belangenbehartiger willen we jouw positie als (ex-)kankerpatiënt verstevigen zodat jij de juiste zorg krijgt en een goede kwaliteit van leven hebt. Lees meer over onze missie onder Onze campagnes

Wij zijn een samenwerkingsverband van 21 kankerpatiëntenorganisaties. Deze organisaties zijn bronnen van ervaringskennis en kunnen je helpen te (leren) leven met kanker.

Bestel folders kankerpatiëntenorganisaties

Levenmetkanker en ziekenhuizen: samen op weg naar betere kankerzorg

Patiëntenkoepel Levenmetkanker heeft intensief samengewerkt met ziekenhuizen in Nederland om tot betere kankerzorg te komen. De publicatie ‘Zo werkt goede zorg‘ laat zien hoe deze samenwerking tot goede resultaten heeft geleid. Het biedt zorgverleners inzicht  hoe zij de zorg kunnen verbeteren samen met de patiënt . 
>> Lees verder...