Aantal nieuwe kankerpatiënten in 2020 gedaald door coronacrisis

3 februari 2021
 

Ieder jaar rond Wereldkankerdag presenteert het IKNL het aantal nieuwe diagnoses van kanker (incidentie). Deze cijfers komen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Dit is de eerste daling sinds dertig jaar.

In 2020 werd bij 115.000 patiënten* kanker vastgesteld, een daling van 4.000 ten opzichte van 2019. De daling is veroorzaakt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de zorg in het voorjaar vanwege de coronacrisis. Dit is de eerste keer in dertig jaar, sinds het begin van de kankerregistratie, dat het aantal patiënten is gedaald. De daling is zichtbaar bij de meeste soorten kanker, maar was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. * Invasieve tumoren excl. basaalcelcarcinoom van de huid, een zeer veelvoorkomende maar niet levensbedreigende vorm van huidkanker (65.000 in 2019; 55.000 in 2020) 

Effect corona op diagnoses

In maart tot en met mei zijn er bijna een kwart minder kankerdiagnoses gesteld dan gebruikelijk. Veel hiervan is in het najaar ingehaald. Vanaf de zomer kwam de reguliere zorg weer op gang en werd bij veel kankersoorten de in het voorjaar ontstane achterstand in diagnoses ingelopen tot 3,5% aan het einde van 2020. De sterke daling in aantal diagnoses borstkanker heeft vooral te maken met de tijdelijke onderbreking van het bevolkingsonderzoek. De achterstand in aantal diagnoses borstkanker is nog niet ingehaald. Het aantal diagnoses darmkanker daalt al enkele jaren dankzij de vroege opsporing in het bevolkingsonderzoek. Deze dalende trend en de COVID-19-crisis spelen beiden een rol in het lagere aantal diagnoses darmkanker in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren.

Bekijk onze informatie over corona.

Huidkanker meest voorkomende kankersoort

Net als in voorgaande jaren is huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Door de vergrijzing en toegenomen blootstelling aan zon en zonnebanken komt huidkanker steeds vaker voor. Zelfs tijdens deze coronacrisis is over het jaar 2020 nog een kleine stijging van het aantal nieuwe patiënten met plaveiselcelcarcinoom te zien. Bekijk onze informatie over:

Ouderen

Kanker komt het meest voor bij ouderen: een derde van de patiënten was in 2020 bij diagnose 75 jaar of ouder, ruim 40% was tussen de 60 en 75 jaar oud. Van alle nieuwe kankerpatiënten was 6% jonger dan 45 jaar. In deze jongste leeftijdsgroep is het aantal nieuwe kankerdiagnoses in 2020 niet gedaald. Hoewel er ook bij patiënten jonger dan 45 jaar sprake was van een daling van het aantal diagnoses door de coronacrisis in het voorjaar, is in de maanden daarna de ontstane achterstand in het aantal diagnoses geheel ingelopen.

Van de impact van vertraging in diagnose op het stadium en de gevolgen hiervan op de noodzakelijke behandeling, klachten hierna en de overleving is nu nog geen inschatting te geven en hierover zal later worden gerapporteerd. Ook kunnen behandelprotocollen aangepast zijn door de coronacrisis.

Aantal nieuwe kankerpatienten

Bevolkingsonderzoeken

Bij borstkanker was er het afgelopen voorjaar na huidkanker de grootste daling van alle tumoren. Deze daling is het sterkst bij vrouwen van 50-74 jaar, de leeftijdsgroep die voor het bevolkingsonderzoek wordt uitgenodigd. Kijk voor meer info op iknl.nl/covid-19/covid-19-en-borstkanker Ook bij darmkanker is de daling in diagnoses het grootst bij de leeftijdsgroep die wordt uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek, mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Zie iknl.nl/covid-19/covid-19-en-kanker-van-de-spijsverteringsorganen.

Gevolgen

Vertraging in diagnoses zou op termijn kunnen leiden tot een toename van tumoren met een hoog stadium, met bijbehorende zwaardere behandeling. Of dat effect zal optreden en welke gevolgen dat heeft voor de kwaliteit van leven en kans op overleven wordt door IKNL samen met andere onderzoekers, zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten onderzocht.