Coronavirus en kanker

Veel mensen die kanker hebben (gehad) maken zich zorgen om het coronavirus (COVID-19). Hier vind je een overzicht met informatie en acties over corona voor mensen met kanker. We werken deze pagina regelmatig bij met nieuwe informatie, interviews en adviezen. Hiervoor werken we nauw samen met andere kankerorganisaties en zorgprofessionals, KWF, NFK, IKNL en Soncos.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 10 augustus 2020

Laatste nieuws:

Langzaam start de normale zorg weer op. Maar hoe verloopt dat precies? Lees het artikel Patiënt in de anderhalvemetersamenleving uit het KWF-magazine Kanker en corona. 

36% van de kankerpatiënten is eenzamer sinds corona. Lees meer over het onderzoek van het Helen Dowling Instituut.

Het Helen Dowling Instituut onderzocht ook dat 71 procent van de mensen met kanker straks wil blijven beeldbellen voor psychologische zorg. Bijvoorbeeld als men vermoeidheid is door chemotherapie of (tijdelijk) lichamelijk beperkt is door bijvoorbeeld een operatie. Lees hier het bericht.

De bevolkingsonderzoeken naar kanker starten langzaam in stapjes weer op. Het gaat om de onderzoeken naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. Meer informatie lees je op de website van Bevolkingsonderzoek Nederland

Ga wél naar de dokter - ook nu!

Het aantal kankerdiagnoses daalt, zo blijkt uit de gegevens van het IKNL. Mensen blijven weg uit het ziekenhuis en bij de huisarts. Ze zijn bang om besmet te raken met het coronavirus of denken dat de zorg overbelast is. Daarom roepen verschillende kankerorganisaties op om je te blijven melden met klachten. Want de zorg voor mensen met kanker gaat gewoon door.

Blijf naar de arts gaan!

Welke informatie over corona kun je hier vinden?

Vragen over corona

Icoon_KIL

Veel mensen die kanker hebben (gehad) maken zich zorgen om het coronavirus (COVID-19). Ook bij de infolijn van kanker.nl krijgen we hier veel vragen over.

Omdat we niet alle vragen persoonlijk kunnen beantwoorden, hebben we de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet:

Staat je vraag er niet bij?
Bel dan voor een persoonlijk gesprek met onze infolijn of stel je vraag aan het Antoni van Leeuwenhoek via kanker.nl. 

De meestgestelde vragen aan kanker.nl:

Wanneer ben je kwetsbaar?
Over het algemeen val je binnen de groep kwetsbare personen als je 70 jaar of ouder bent en een kwetsbare gezondheid hebt. Je bent kwetsbaarder als je andere ziektes hebt, zoals hart- en vaatziekten, longziekten en overgewicht. Wees dan extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om nog zoveel mogelijk thuis te blijven. Je kunt hierover altijd overleggen met je huisarts.

Loop ik extra risico als ik kanker heb (gehad)?
Mensen met kanker lopen niet meer risico op een besmetting dan niet-kankerpatiënten. Wel is het zo dat de behandeling tegen kanker  (met name met chemotherapie of immunotherapie) invloed kan hebben op je immuunsysteem. Je weerstand is lager. 

Internist-oncoloog Gabe Sonke van het AVL voegt daarbij nog toe: "Kankerpatiënten zijn wel extra kwetsbaar direct na de operatie. Ze zijn ook kwetsbaar als ze een infectie hebben. Bijvoorbeeld als iemand door de kanker een longontsteking heeft."

Inmiddels hebben artsen meer kennis van het coronavirus en lijkt het erop dat mensen met kanker die besmet raken niet per se zieker worden dan gezonde mensen. Maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Zijn er speciale tips voor mensen met kanker?
Voor mensen met kanker gelden dezelfde adviezen als voor mensen zonder kanker, namelijk de adviezen van het RIVM. Vraag bij twijfel aan je behandelend arts waar je verder op kunt letten. Ook op voedingenkanker.nl vind je extra tips. 

Ik heb klachten. Kan ik nu mijn dokter wel bellen?
Ja, je kunt altijd contact opnemen met je behandelend arts of de oncologisch verpleegkundige. Juist in deze bijzondere tijd willen zij hun patiënten graag zo goed mogelijk bijstaan. De oncologische zorg gaat ook zoveel mogelijk door. Daarover hebben oncologen in Nederland samen afspraken gemaakt. 

Mogen mensen bij elkaar op bezoek komen?
Voor thuis geldt: maximaal 3 personen op bezoek en houd 1,5 meter afstand tot elkaar. En heb je verkoudheidsklachten? Blijf thuis, of laat die persoon niet bij je op bezoek komen. Lees ook de maatregelen die de overheid heeft opgesteld gebaseerd op het advies van het RIVM.

Ik heb uitgezaaide kanker. Wat gebeurt er als ik besmet raak? 
Dat hangt heel erg af van de situatie. Wanneer je ziekenhuiszorg nodig hebt, kijkt je arts naar je lichamelijke conditie en overlegt met collega-artsen wat medisch gezien verantwoord en zinvol is. “Opname van coronapatiënten op de IC gebeurt bij voorbeeld bij ernstige luchtwegklachten. Maar als je uitzaaiingen hebt en die ernstige luchtwegklachten door het coronavirus krijgt, is behandeling op de intensive care medisch gezien niet altijd zinvol en misschien ook niet wat je zelf wil,” aldus Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Lees meer in het interview met haar over dit onderwerp. 

Heb ik recht op een bed op de IC?
Het is belangrijk om te vermelden dat het overgrote deel van de mensen die besmet raken met het coronavirus NIET op de IC terechtkomen. De meeste mensen komen helemaal niet in het ziekenhuis terecht, zij herstellen zelf thuis. Daarnaast kun je ook nog op een gewone verpleegafdeling opgenomen worden. 

Als een IC-opname wel nodig is, kunnen ook mensen met kanker in aanmerking komen voor een bed op de IC. Dat gaat in overleg. Je behandelend arts bespreekt je situatie met de IC-arts. Samen met jou overlegt je behandelend arts of een opname op de IC een zinvolle behandeling is. Een behandeling op de IC is zwaar, het is belangrijk dat je nog in een goede conditie bent. Lees ook wat oncoloog Sjoerd Hovenga hierover zegt

 

Banner_corona

Kan mijn afspraak in het ziekenhuis doorgaan?
Voor kankerpatiënten kan een bezoek aan of opname in het ziekenhuis op dit moment risicovol zijn. Veel ziekenhuizen hebben besloten om het aantal afspraken te beperken. Als het mogelijk is, vindt er een telefonisch of e-consult plaats. Als het echt noodzakelijk is dat je toch naar het ziekenhuis moet komen, dan hoor je dat van je arts. Kijk op de website van het ziekenhuis voor meer informatie. Of neem met vragen contact op met de oncologisch verpleegkundige of je behandelend arts.

Gaat mijn behandeling wel door?
De reguliere zorg start weer zoveel mogelijk op. Artsen kijken daarbij wel wat verantwoord is. Zij houden hierbij rekening met het feit dat sommige behandelingen tegen kanker invloed kunnen hebben op je immuunsysteem. Dit betekent dat als je besmet raakt met het coronavirus, de gevolgen van de ziekte ernstiger kunnen zijn. Daarom bekijken artsen nu per patiënt hoe zij de risico’s op een besmetting met het coronavirus zo laag mogelijk kunnen houden. Je behandelend arts kan om die reden adviseren om een chemo- of immunotherapie pas op een later moment te starten, of om een operatie of bestraling uit te stellen. 

Webinar NVMO

Artsen hebben in een online video ook veel vragen van patiënten beantwoord. Bekijk het webinar hier terug.

Mijn behandeling of onderzoek gaat niet door. Wat voor invloed heeft dat op het verloop van mijn ziekte?
Ga met vragen over jouw situatie naar je behandelend arts in het ziekenhuis. Artsen wegen de risico’s af en houden daarbij zoveel mogelijk rekening met het belang van de patiënt. Ze kijken welke zorg nu echt noodzakelijk is. Daarbij speelt mee dat ze kwetsbare patiënten zo min mogelijk naar het ziekenhuis willen laten komen. Lees ook het interview met internist-oncoloog Sjoerd Hovenga over welke behandelingen wel en niet door gaan in deze tijden. 

Lees ook de informatiebrief voor patiënten over het coronavirus en kankerzorg

Zijn er adviezen voor kwetsbare mensen en contact met anderen?
Het RIVM adviseert mensen die kwetsbaar zijn om zo min mogelijk contact te hebben met anderen. Vermijd grote gezelschappen en reis niet met het openbaar vervoer. Wil je op bezoek gaan bij iemand die kwetsbaar is en binnen een risicogroep valt? Doe dit zo min mogelijk. Doe het zeker niet als je verkoudheidsklachten hebt, ook niet als je lichte klachten hebt.

De trial waar ik aan mee doe gaat niet meer door.
Ook hierbij kijken artsen wat nog door kan gaan. De overweging is ook in dit geval dat het te risicovol kan zijn om je naar het ziekenhuis te laten komen. Vraag je arts of onderzoeksleider om meer informatie. 

Ik heb kanker (gehad). Kan ik dan gaan werken?
Werk thuis als het kan. Werk je in de zorg of is thuiswerken om een andere reden niet mogelijk? Overleg dan met je werkgever. Kijk bijvoorbeeld wie er in jouw organisatie verantwoordelijk is voor het coronabeleid. Overleg daarmee en bespreek of er andere werkzaamheden zijn die minder risico op besmetting met zich meebrengen. Je kunt ook met een arbo-arts overleggen, met je huisarts, of als je nog onder controle staat met je behandelend arts in het ziekenhuis.

Kunnen partners of andere gezinsleden van mensen met kanker naar hun werk gaan?
Ook in deze situatie is het verstandig om met je werkgever te overleggen. Misschien zijn er werkzaamheden waarbij er minder contact met andere mensen is. 
Voorkom dat jij of je gezinsleden besmet raken:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
  • Schud geen handen 
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) 

Wil je meer weten?
Op de website van het RIVM kun je de meestgestelde vragen en adviezen over het coronavirus bekijken. De overheid heeft ook een speciaal telefoonnummer waar je terecht kan met vragen: 0800-1351

Ontmoet elkaar digitaal

Icoon_community
In een tijd waarin we elkaar niet lijfelijk mogen ontmoeten, kan de community van kanker.nl een beetje helpen. Hier vind je een veilige online omgeving waar je steun, aanspraak en gezelligheid kunt vinden. Ook worden er tips uitgewisseld over hoe je het beste met deze situatie om kunt gaan.

In de gespreksgroep Coronatijd - gezelschap en steun kun je lotgenoten ontmoeten en over corona en andere dingen praten.

Wil je meelezen en meepraten? Om te reageren en om alle gesprekken te kunnen lezen heb je een account nodig. Die maak je hier gratis en heel eenvoudig aan.

Bekijk ook alle gesprekken  (die ook in de andere gespreksgroepen staan) en blogs over corona op kanker.nl.
 

Vind hulp 
Vind hulp bij corona

 

 

 

Door het coronavirus kan de behandeling van kanker worden uitgesteld of aangepast. Dat kan voor allerlei problemen zorgen. Soms is hulp online of op afstand mogelijk. Bekijk hier het online hulpaanbod in coronatijd.

KWF Vriendendienst

Heb je hulp nodig bij dagelijkse klusjes? Met KWF Vriendendienst schakel je makkelijk vrienden, familie en buren in voor klusjes. Maak snel je eigen hulpteam aan! 

NFK - Doneer je ervaring

NFK hield een online peiling over hoe (ex-)patiënten deze coronatijd ervaren. Doel was artsen te helpen hun zorg nog beter maken. Lees hier de belangrijkste resultaten.

Informatie van patiëntenorganisaties

Sommige patiëntenorganisaties geven specifieke uitleg passend bij hun kankersoort:
 

En kijk ook hier: