Behandeling van primaire tumor onbekend

Opslaan

Bij uitzaaiingen van kanker is het meestal niet mogelijk om te genezen. Als niet bekend is wat de primaire tumor is, is genezing vaak geen optie. De arts weet namelijk niet voor welke soort kanker hij of zij een behandeling kan geven.

De behandeling van primaire tumor onbekend is erop gericht om de ziekte te remmen en klachten te verminderen. Voor de arts is het vaak lastig om de uitzaaiingen goed te behandelen. Omdat niet bekend is in welk orgaan de kanker is ontstaan, is niet duidelijk welke behandeling het beste werkt. Het is dan lastig inschatten wat het effect van de behandeling gaat zijn.

Behandeling bij een vermoeden van de tumor

De arts kan wel een vermoeden hebben waar de oorspronkelijke tumor is ontstaan. Hij of zij kan dat hebben op basis van de uitslagen van de onderzoeken. Je krijgt dan een behandeling voor die soort kanker. Lees verder over behandelingen bij een vermoeden van de primaire tumor.

Behandeling als de tumor onbekend blijft

Vaak is niet duidelijk waar de uitzaaiingen vandaan komen. Ook niet na uitgebreid onderzoek.

De arts zal met je overleggen welke behandelingen mogelijk zijn. En wat die behandelingen in jouw situatie kunnen betekenen. Bekijk de uitgebreide informatie over de behandeling van uitzaaiingen zonder aanwijzingen voor de primaire tumor.

Meedoen met wetenschappelijk onderzoek

Artsen willen graag de diagnose, behandeling en vooruitzichten van tumor onbekend verbeteren. Daarom doen ze wetenschappelijk onderzoek. Binnen dit soort studies kun je soms een nieuwe manier van onderzoek of behandeling krijgen. Bespreek de mogelijkheden met je arts.

Bekijk de nieuwe ontwikkelingen bij tumor onbekend.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is ondersteunende zorg als genezing niet meer mogelijk is. De zorg is gericht op het draaglijker en comfortabeler maken van je leven. Lees verder over palliatieve zorg.

Geen verdere behandeling

Twijfel je aan de zin van een verdere behandeling? Dan kun je dit in alle eerlijkheid en openheid met de arts bespreken. Lees verder over afzien van behandeling.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.