Verwarring over vergelijken en interpretatie beeldvormende technieken

Er is enige verwarring ontstaan door de interpretatie van afmetingen tumor na vergelijking 2 beeldvormende technieken. De radioloog heeft op 23/4 m.b.v. een CT-scan een RCC-verdachte laesie gemeld met een diameter van 14 mm, op 16/7 na CT-scan vlg. niertumor-protocol is 16 mm genoteerd en op 18/11 op basis van echo is een doorsnede van 18 mm gerapporteerd. De uroloog vindt nu dat diameters m.b.v. CT-scan en echo niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Over 3 maanden weer CT-scan vlg. niertumorprotocol. Er is voor de leek sprake van gestage groei, ook al lijkt deze nog niet tot verontrustende afmetingen te zijn gekomen, de behandelend arts doet daar tamelijk badinerend over. Meldt echter wel in augustus in brief aan huisarts dat de kans op maligniteit 53-78% bedraagt. Dit geeft een onzeker gevoel.

Vraag: wat is de zin van afwisselende technieken als de uroloog vervolgens vaststelt dat de uitkomsten moeilijk met elkaar zijn te vergelijken. Het lijkt er nu op dat pas in februari/maart na een CT-scan vlg. niertumor-protocol een echte conclusie kan worden getrokken.

Antwoord

in principe is de CT met contrast de gouden standaard, het blijft lastig om meerdere beeldvorming naast elkaar te leggen als het om mm gaat, dan moet je echt 1 type beeldvorming aanhouden. als het gaat over karakteriseren van de afwijking dan kan het soms handig zijn meerdere typen beeldvorming te hebben. 

in principe zou je 1 type beeldvorming willen hebben ter vergelijking ,dus de CT is daar prima voor, als er echt groei is dan is actieve behandeling een optie afh van de algehele conditie van de patient.

Laatst bewerkt: 15/12/2021 - 14:50