PELICAN - studie (Alvleesklierkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 03-04-2023

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Een tumor die buiten de alvleesklier is gegroeid en belangrijke bloedvaten omringt, is niet met een operatie te verwijderen en slecht te behandelen. De levensverwachting van patiënten met dit ziektebeeld is zeer beperkt. De huidige standaardbehandeling is chemotherapie. Dit geeft 2 tot 3 maanden levensverlenging. Radiofrequente ablatie (RFA) is een relatief nieuwe techniek voor de behandeling van alvleeskliertumoren, die in het buitenland al veelvuldig is toegepast. Deze onderzoeken laten zien dat RFA behandeling mogelijk leidt tot een verlenging van de levensduur en vermindering van de pijnklachten. In de PELICAN-studie wordt onderzocht of RFA daadwerkelijk effectief is voor de behandeling van patiënten met een lokaal doorgegroeide alvleeskliertumor ten opzichte van de huidige standaardbehandeling.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 190 patiënten aan deze studie meegedaan.

Toelichting

Nog niet bekend wanneer de (tussentijdse) resultaten bekend zijn.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

RFA is een techniek die al langer bestaat, waarbij door middel van een buikoperatie één of meerdere elektroden (dunne naalden) in de tumor worden geplaatst. Dit gebeurt onder algehele narcose. Door de naalden wordt stroom gevoerd, die hitte opwekt. De verhitting zorgt voor verbranding van de tumorcellen en daarmee vernietiging van het tumorweefsel. De naalden worden door een ervaren radioloog en/of chirurg centraal in de tumor geplaatst, dusdanig dat zoveel mogelijk tumorweefsel kan worden vernietigd.

 • Groep 1 krijgt de RFA behandeling + standaard chemotherapie.
 • Groep 2 krijgt alleen de standaard chemotherapie.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

 • Bloeding
 • Ontsteking of lekkage van de alvleesklier
 • Zweer in de twaalfvingerige darm
 • Trombose in de leverpoortader

Extra belasting voor patiënt

 • Patiënten uit groep 1 blijven gemiddeld 10 dagen op de verpleegafdeling voor herstel. Tijdens deze opname wordt extra bloed (2 keer 10ml per keer) afgenomen op de reguliere afname momenten. Op dag 7 na de operatie wordt een CT-scan gemaakt. Vanaf het herstel wordt de chemotherapie hervat.
 • Bij patiënten uit groep 1 worden tijdens de operatie biopten (stukjes weefsel) van de tumor weggenomen en bewaard voor extra onderzoek.
 • Alle patiënten komen na 1, 3, 6, 12 en 18 maanden voor controle naar het ziekenhuis. Tijdens deze controles en op het moment van loting vullen patiënten een vragenlijst over de kwaliteit van leven in.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Pancreatic Locally advanced Irresectable Cancer Ablation: A randomized controlled superiority phase III multicenter trial.

Kankersoort

 • alvleesklierkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

228

Initiatiefnemers

Dr. I.Q. Molenaar; UMCU, Utrecht
Dr. M.G.H. Besselink namens de DPCG (Dutch Pancreatic Cancer Group)
Dr. H.C. van Santvoort namens de DPCG (Dutch Pancreatic Cancer Group)

Coördinatoren

Drs. L.W.F. Seelen, UMC Utrecht

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker. Lokale verbranding van alvleeskliertumoren, die niet operatief kunnen worden verwijderd.

Kijk op de website DPCG- PELICAN-studie voor nog meer informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

13-06-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.