PRIAS-studie (Prostaatkanker)

 • Prostaatkanker
 • Open sinds 03-08-2012

Onderzoek naar een alternatief voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van een 'actief afwachtend beleid' bij mannen met laagrisico prostaatkanker. Richtlijnen voor het volgen van dit beleid kunnen hierdoor worden verbeterd om zo overbehandeling van prostaatkanker te helpen voorkomen.

Doel onderzoek

Bij sommige patiënten groeit prostaatkanker heel langzaam. Zelfs zo langzaam dat er geen klachten ontstaan. Deze patiënten zouden in aanmerking kunnen komen voor een ‘actief afwachtend beleid': behandeling vindt pas plaats als het echt nodig is. Zolang er niet - onnodig - behandeld wordt, zijn er ook geen bijwerkingen van operaties of bestralingen, zoals ongewild verlies van urine of ontlasting (incontinentie) of erectiestoornissen (impotentie).

Deze studie onderzoekt:

 • Wat de effecten zijn van een ‘actief afwachtend beleid' bij mannen met laagrisico prostaatkanker. Richtlijnen voor het volgen van dit beleid kunnen hierdoor worden verbeterd om zo overbehandeling van prostaatkanker te helpen voorkomen.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met prostaatkanker bij wie uit onderzoek blijkt dat de prostaatkanker een gunstige prognose heeft.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie om een eventuele behandeling te ondergaan.

Behandeling

 • Deelnemende patiënten die in aanmerking komen voor actief afwachtend beleid worden nauwlettend in de gaten gehouden. Dit gebeurt door regelmatige bloedonderzoeken, onderzoek (voelen) van de prostaat en extra weefselonderzoek.
 • Alle onderzoeken en controles vinden plaats om te bepalen of de prostaatkanker groeit. Afhankelijk van de resultaten wordt bepaald of behandeling nodig is.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door groei van de kanker, groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

 • Bij sommige patiënten wordt na de diagnose nog extra weefselonderzoek (biopsie) verricht.
 • Bij ‘actief afwachtend beleid' wordt de eerste 2 jaar elke 3 maanden bloed geprikt. Daarna elk half jaar.
 • Regelmatig vindt lichamelijk onderzoek plaats waarbij ook bloed wordt afgenomen.
 • Regelmatig wordt weefselonderzoek (biopsie) verricht.
 • Sommige deelnemende patiënten vullen 3 keer een vragenlijst in met vragen over de kwaliteit van leven. De vragen gaan onder andere over de geestelijke en lichamelijke toestand van de patiënt.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Goes
 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Vlissingen
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp
 • Alysis Zorg groep
 • Amphia Ziekenhuis
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Bernhoven locatie Veghel
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
 • Catharina Ziekenhuis
 • Diakonessenhuis Utrecht
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis locatie TweeSteden Tilburg
 • Erasmus MC
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Sint Franciscus Gasthuis
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Vlietland Ziekenhuis
 • HagaZiekenhuis Den Haag
 • HagaZiekenhuis locatie Leyweg
 • Havenziekenhuis
 • HMC Bronovo
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Isala Zwolle
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Maxima Medisch Centrum locatie Eindhoven
 • Meander Medisch Centrum
 • Medisch Spectrum Twente
 • Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
 • Radboudumc
 • Reinier de Graaf Groep
 • Rivas Zorggroep- Beatrixziekenhuis
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Slingeland Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp
 • Spijkenisse Medisch Centrum
 • St. Anna Ziekenhuis
 • St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • St. Antonius Ziekenhuis Woerden
 • St. Jans Gasthuis Weert
 • Tergooi
 • Treant Zorggroep locatie Scheper
 • UMC Utrecht
 • VieCuri
 • VUmc
 • Zaans Medisch Centrum
 • ZGT
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Ziekenhuis Tjongerschans
 • Zuyderland Atrium Heerlen
 • Zuyderland Orbis Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

PRIAS: Prostate cancer Research International: Active Surveillance - guideline and study for the expectant management of localized prostate cancer with curative intent'.

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

5000

Initiatiefnemers

Erasmus MC

Coördinatoren

MSc H.B. Luiting, (arts-onderzoeker) Erasmus MC
Prof. Dr. C.H. Bangma, uroloog (onderzoeksarts) Erasmus MC
Dr. M.J. Roobol, (onderzoekscoördinator) Erasmus MC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Registratienummer trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
"Een afwachtend beleid bij prostaatkanker: wat houdt het precies in?"

Datum laatste controle

01-10-2020