The LION RCT - studie (meerdere kankersoorten)

 • Open sinds 13-02-2024

Onderzoek naar het effect van een online beweegprogramma voor patiënten na de behandeling van kanker.

Doel onderzoek

Veel mensen hebben na de behandeling van kanker last van allerlei klachten (zoals vermoeidheid, verminderd fysiek functioneren, angst, somberheid en neuropathie) en daardoor een verminderde kwaliteit van leven. Sporten kan helpen om deze klachten te verminderen.

De LION studie onderzoekt de effecten van een online beweegprogramma na de behandeling van kanker op deze klachten en op de kwaliteit van leven. In de LION studie wordt het beweegprogramma online begeleid en richt het zich specifiek op de klacht waar de patiënt het meeste last van heeft.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • De patiënt is curatief behandeld (dit betekent gericht op genezing)
 • De patiënt heeft chemotherapie gehad als onderdeel van de behandeling van kanker
 • De patiënt is 3-12 maanden na afronding van de hoofdbehandeling (chemotherapie en eventueel een operatie en/of radiotherapie)
 • De patiënt ervaart één van de volgende klachten: vermoeidheid, verminderd fysiek functioneren, angst, somberheid of neuropathie.

Behandeling

De LION studie duurt in totaal 9 maanden, waarvan 3 maanden deelname aan een online beweegprogramma.

Als de patiënt wil deelnemen, wordt er eerst besproken van welke klacht (vermoeidheid, verminderd fysiek functioneren, angst, somberheid of neuropathie) de patiënt het meeste last heeft. Dit is de hoofdklacht. Vervolgens wordt er geloot of de patiënt in de beweeggroep of in de controlegroep van start gaat.

Aan dit onderzoek doen twee groepen mee:

 • Beweeggroep: De deelnemers in deze groep ontvangen een online beweegprogramma van 12 weken direct na het eerste bezoek aan het onderzoekscentrum.
 • Controlegroep: Deze deelnemers starten 3 maanden later met het beweegprogramma van 12 weken

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in deze 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek in welke groep ze zitten.

Het online beweegprogramma

De patiënt bezoekt twee- of driemaal het UMC Utrecht of het NKI voor metingen. Bij de start, na drie en na zes maanden (deze laatste is alleen van toepassing op de controlegroep).  De metingen bestaan uit vragenlijsten, een bloedafname en sporttesten. Tussendoor en na negen maanden ontvangt de patiënt per mail vragenlijsten.

 • Gedurende 12 weken gaat de patiënt drie keer per week één uur sporten. Twee keer gaat het om duur-en krachttraining. Eén keer richt het sporten zich op het verminderen van uw hoofdklacht.
 • De trainingen vinden online plaats in groepen met andere deelnemers. De patiënt kan dus thuis trainen en wordt daarbij begeleid door een fysiotherapeut.
 • Op de vier andere dagen van de week wordt de patiënt aangemoedigd om minimaal 30 minuten per dag te sporten. De patiënt wordt hierbij ondersteund door een beweegmeter (Fitbit) en een App.

Deelname aan het programma is kosteloos.

Je kunt je aanmelden voor de studie door een mail te sturen naar lionstudie@umcutrecht.nl of telefonisch contact op te nemen: 06- 500 381 97

Bijwerkingen

Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

Voor het onderzoek komt de patiënt twee- of driemaal naar het ziekenhuis. De extra bezoeken kost de patiënt tijd. Gedurende 12 weken gaat de patiënt drie keer per week 1 uur sporten. Daarnaast wordt de patiënt gevraagd de andere 4 dagen minimaal 30 minuten te sporten. Daarnaast vult de patiënt vragenlijst(en) in en houdt bewegingsgegevens bij in een App.

De arts bespreekt de extra belasting met de patiënt.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Demonstrating the (cost-)effectiveness of a personalized live-remote exercise intervention for cancer survivors using a super umbrella randomized controlled trial: the LION RCT

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • acute lymfatische leukemie
 • acute myeloïde leukemie
 • alvleesklierkanker
 • anuskanker
 • baarmoederhalskanker
 • baarmoederkanker
 • baarmoedersarcoom
 • bijnierkanker
 • blaaskanker, spierinvasief
 • borstkanker
 • botkanker
 • chronische lymfatische leukemie
 • chronische myeloïde leukemie
 • dikkedarmkanker
 • dunnedarmkanker
 • eierstokkanker
 • endeldarmkanker
 • galblaaskanker
 • galwegkanker
 • gastro-intestinale stromale tumor
 • hersentumoren
 • hodgkinlymfoom
 • kaposisarcoom
 • keelkanker
 • leverkanker
 • longkanker, kleincellig
 • longkanker, niet-kleincellig
 • lymfoplasmacytair lymfoom
 • maagkanker
 • mesothelioom
 • mondkanker
 • multipel myeloom
 • myelodysplastisch syndroom
 • myelofibrose
 • neuro-endocriene tumoren
 • neuskanker
 • nierbekkenkanker
 • nierkanker
 • non-hodgkinlymfoom
 • peniskanker
 • plasbuiskanker
 • primaire tumor onbekend
 • prostaatkanker
 • sarcoom
 • schildklierkanker
 • slokdarmkanker
 • speekselklierkanker
 • strottenhoofdkanker
 • thymuskanker
 • tongkanker
 • trofoblastziekten
 • urineleiderkanker
 • vaginakanker
 • zaadbalkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

352; waarvan 88 in Nederland

Initiatiefnemers

UMC Utrecht

Coördinatoren

Drs. David Binyam, UMC Utrecht

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze interventie is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Het effect van een online beweegprogramma op kwaliteit van leven na de behandeling van kanker: de LION studie.

Extra informatie
Kijk op LION-RCT voor nog meer informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

18-03-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.