EGFRvIII - BP42573 - studie (hersentumoren)

  • Open sinds 05-04-2022

Een open-label, multicenter, fase I-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacodynamiek en voorlopige klinische werking van RO7428731 bij deelnemers met glioblastoom die mutante epidermale groeifactorereceptor -variant III tot expressie brengt

Deze studie is verkort weergegeven en bevat geen volledige patiënteninformatie over dit onderzoek.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amsterdam UMC locatie VUMC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

An Open-label, Multicenter, Phase I Study Evaluating the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Preliminary Clinical Activity of RO7428731 in Participants With Glioblastoma Expressing Mutant Epidermal Growth Factor Receptor Variant III

Kankersoort

  • hersentumoren

Fase trial

I

Maximaal aantal patiënten

200 waarvan 35 in Nederland

Goedkeuring

Het onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Datum laatste controle

10-01-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.