ProBCI- studie (Spierinvasieve blaaskanker, Niet-spierinvasieve blaaskanker)

 • Open sinds 04-10-2020

Onderzoek naar de verbetering van de behandelingen, behandeleffecten en kwaliteit van leven bij mensen met blaaskanker.

Doel onderzoek

Deze studie verzamelt medische gegevens, kwaliteit van leven gegevens en biomateriaal van zoveel mogelijk patiënten met blaaskanker.
Met deze gegevens willen de onderzoekers de behandelingen, behandeleffecten en kwaliteit van leven bij mensen met blaaskanker verbeteren. Daarnaast biedt de studie de mogelijkheid om nieuwe behandelmethoden te testen. De grote aantallen patiënten die nodig zijn voor zulk onderzoek, zorgen er voor dat het vaak lang duurt voordat een onderzoek is afgerond en een nieuwe behandeling toegepast kan worden. Op basis van alle informatie die wordt verzameld binnen ProBCI zullen we in staat zijn om sneller patiënten die in aanmerking komen voor het onderzoek te kunnen herkennen en te vragen om medewerking.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met blaaskanker (hoog-risico niet-spierinvasief, spierinvasief of uitgezaaide blaaskanker).
 • Patiënten wonen in Nederland.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten zijn in staat de Nederlandse informatie te begrijpen en te ondertekenen.

Behandeling

 • De patiënt geeft toestemming voor het opvragen en beschikbaar stellen van zijn/haar medische gegevens voor het platform van ProBCI.
 • De patiënt geeft toestemming om benaderd te worden voor nieuw onderzoek. De patiënt vult vragenlijsten in over kwaliteit van leven. Dit onderdeel is echter niet verplicht voor deelname aan deze studie.
 • De patiënt geeft toestemming voor het verzamelen van bloed.
 • De patiënt geeft toestemming voor het gebruik van restweefsel van de tumor.
 • De patiënt geeft toestemming voor het doen van onderzoek naar erfelijke factoren van blaaskanker. Hiervoor kan bloed en weefsel gebruikt worden. Dit onderdeel is echter niet verplicht voor deelname aan deze studie.

Deelname aan de studie wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijk wordt er extra bloed afgenomen (hiervoor is geen extra ziekenhuisbezoek nodig).
 • De patiënt is extra tijd kwijt met het invullen van vragenlijsten, wanneer hiervoor toestemming is gegeven.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Alrijne Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Meander Medisch Centrum
 • Radboudumc
 • Rijnstate
 • Spaarne Gasthuis
 • UMC Utrecht
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Zuyderland

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Prospective Bladder Cancer Infrastructure - An infrastructure for observational and interventional bladder cancer research

Kankersoort

 • blaaskanker, niet-spierinvasief
 • blaaskanker, spierinvasief

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

geen maximum aantal

Initiatiefnemers

Stichting ProBCI, p/a IKNL Nijmegen

Coördinatoren

Dr. A. Richters, IKNL, Nijmegen

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister: 

Meer informatie

Nederlandse titel
Prospectieve blaaskanker infrastructuur - Een infrastructuur om onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van blaaskanker te bevorderen

Datum laatste controle

15-02-2022