AMEERA-5- studie (Borstkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 03-12-2021

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het onderzoeksmiddel amcenestrant (een experimentele hormonale behandeling) is voor de behandeling van hormoongevoelige borstkanker. Amcenestrant kan nog niet worden voorgeschreven door artsen buiten het onderzoek.
De werking en veiligheid van amcenestrant in combinatie met palbociclib wordt vergeleken met de werking en veiligheid van letrozol (een standaard hormoonbehandeling) in combinatie met palbociclib. Letrozol wordt al gebruikt voor de behandeling van hormoongevoelige gevorderde borstkanker.

De groei van borstkanker wordt vaak gestimuleerd door oestrogenen (zogenaamde vrouwelijke geslachtshormonen). Een specifiek type hormonale medicatie (SERD) wordt gebruikt voor de behandeling van gevorderde borstkanker. SERD werkt door de hoeveelheid oestrogenen af te laten nemen in het lichaam, waardoor de tumor krimpt en er een verbetering van de ziekte kan optreden. Het medicijn fulvestrant is op dit moment de enige goedgekeurde SERD die op de markt verkrijgbaar is, en wordt via een injectie in de spieren toegediend.

In dit onderzoek worden de volgende middelen gebruikt:

 • Amcenestrant is een nieuwe nog niet goedgekeurde SERD in tabletvorm, en dus niet beschikbaar op de markt.
 • Letrozol is de vergelijkende behandeling, en hoort tot een andere klasse van hormoonbehandeling genaamd “aromatase remmers (AR)”. Dit middel remt de aanmaak van oestrogeen door het enzym aromatase te blokkeren. Hierdoor kan de groei van hormoongevoelige kanker afgeremd en/of gestopt worden waardoor deze niet uitzaaien.
 • Gosereline: bij mannen en pre-menopauzale vrouwen wordt het middel letrozol altijd gebruikt in combinatie met gosereline. Bij vrouwen wordt hiermee de aanmaak van oestrogenen geremd, en bij mannen de aanmaak van testosteron.
 • Palbociclib: de voorkeursbehandeling voor hormoongevoelige borstkanker is een AR of SERD hormoonbehandeling. Wanneer deze samen gegeven worden met het middel palbociclib (een zogenaamde CDK4/6-remmer) duurt het langer voordat de tumor verder groeit.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 1068 patiënten aan deze studie meegedaan.

Verwachte termijn resultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht op 1 januari 2025.

Toelichting

De inclusie van patiënten is gestopt. Het FUP-traject duurt nog maximaal 5 jaar.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze terechtkomen/zitten.

Keuring:
Eerst wordt bepaald of de patiënt kan meedoen. De volgende onderzoeken worden o.a. gedaan:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • Vragen over medische geschiedenis en etniciteit (blank, donker, Aziatisch e.a.).
 • Hartfilmpje (ECG).
 • Meten van gewicht, lengte, bloeddruk, hartslag etc.
 • CT-scan of MRI-scan.
 • Bot-scan.
 • Een röntgenfoto (bij bottumoren).
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • Een hapje tumorweefsel wordt afgenomen (als dit eerder nog niet gedaan en bewaard is).

De behandeling:
Loting bepaalt welke behandeling de patiënt krijgt.

Mensen die ingeloot zijn in groep A krijgen het onderzoeksmiddel amcenestrant in combinatie met palbociclib:

 • 1 tablet amcenestrant per dag.
 • 1 capsule/tablet palbociclib met variabele doseringen.
 • 1 capsule met placebo die lijkt op letrozol. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’.
 • Als de patiënt een man is of vrouw in de vruchtbare leeftijd dan krijgt hij/zij één keer per 28 dagen een injectie met gosereline.

Mensen die ingeloot zijn in groep B krijgen letrozol in combinatie met palbociclib:

 • 1 capsule letrozol per dag.
 • 1 capsule/tablet palbociclib met variabele doseringen.
 • 1 tablet met placebo die lijkt op amcenestrant. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’.
 • Als de patiënt een man is of vrouw in de vruchtbare leeftijd dan krijgt hij/zij één keer per 28 dagen een injectie met gosereline.

Einde van de behandeling:
Ongeveer 30 dagen na de laatste inname van de onderzoeksmiddelen komt de patiënt terug voor een bezoek ‘einde behandeling’.

Nacontrole (ongeveer 4 jaar):
Als de patiënt om een andere reden dan verergering van de ziekte met de onderzoeksmiddelen stopt (bijvoorbeeld door bijwerkingen), komt hij/zij elke 12 weken terug voor een bezoek en wordt de tumor beoordeeld met een CT-/MRI-scan en röntgenfoto (bij bottumoren). Dit gaat zo door totdat de patiënt start met een andere anti-kankerbehandeling of totdat het gehele onderzoek klaar is.
Als de ziekte verergert dan neemt de onderzoeker elke 24 weken contact op om te vragen hoe het gaat en welke behandelingen de patiënt voor de kanker krijgt.

Bezoeken en metingen:
Voor het onderzoek is het nodig dat de patiënt elke 4 weken naar het ziekenhuis komt. Een bezoek duurt ongeveer 1 tot 1.5 uur. De volgende onderzoeken kunnen worden gedaan:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • Hartfilmpje (ECG).
 • Bloedafname.
 • CT-/MRI-scan en röntgenfoto (alleen bij bottumoren).
 • Botscan.
 • De patiënt vult vragenlijsten in over kwaliteit van leven.
 • De patiënt vult een dagboekje in met de tijden waarop de medicijnen zijn ingenomen en het registreren van bijwerkingen.

De behandeling wordt gestopt als

 • De borstkanker bij de patient verergert.
 • Er onacceptabele bijwerkingen bij de patient optreden.
 • De patient zelf kiest om te stoppen.
 • De patient toch zwanger wordt.
 • De behandelend arts het beter voor u vindt om te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben.

De meest voorkomende bijwerkingen die tot nu toe werden ervaren door patiënten die amcenestrant kregen, waren onder andere:

 • Algehele lichaamszwakte.
 • Opvliegers.
 • Misselijkheid en braken.
 • Verstopping.
 • Diarree.
 • Verminderde eetlust.
 • Buikpijn.
 • Gewrichtspijn.
 • Rugpijn.
 • Urineweginfectie.

Informatie over mogelijke bijwerkingen van letrozol, gosereline en palbociclib staat in de bijsluiters die mee worden gegeven.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen van het onderzoeksmiddel.
 • Mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek.
 • Elke dag een dagboekje bijhouden in verband met de innametijden en bijwerkingen.
 • De patiënt is extra tijd kwijt.
 • Er zijn extra testen en metingen.
 • De patiënt moet zich aan de afspraken houden.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A randomized, multicenter, double-blind phase 3 study of amcenestrant (SAR439859) plus palbociclib versus letrozole plus palbociclib for the treatment of patients with ER (+), HER2 (-) breast cancer who have not received prior systemic anti-cancer treatment for advanced disease

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

1066 (waarvan 14 in Nederland)

Initiatiefnemers

Sanofi Aventis Netherlands B.V., Amsterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister

Meer informatie

Nederlandse titel
Een gerandomiseerd, multicenter, dubbelblind fase 3-onderzoek naar amcenestrant (SAR439859) in combinatie met palbociclib versus letrozol in combinatie met palbociclib voor de behandeling van patiënten met ER (+), HER2 (-) borstkanker die geen eerdere systemische behandeling

Datum laatste controle

04-01-2022

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.