MK-3475-B96 studie (Eierstokkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 19-05-2023

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is:

 • De veiligheid en werkzaamheid van het onderzoeksmiddel pembrolizumab onderzoeken in combinatie met chemotherapie (paclitaxel/docetaxel), met of zonder bevacizumab voor de behandeling van platinaresistente* terugkerende eierstokkanker.
 • Onderzoeken of pembrolizumab in combinatie met chemotherapie (paclitaxel/docetaxel) helpt bij een langere overleving vergeleken met alleen chemotherapie.
 • Onderzoeken of behandeling met pembrolizumab in combinatie met chemotherapie (paclitaxel/docetaxel) een betere kwaliteit van leven geeft, in vergelijking met alleen chemotherapie.

*Toelichting platinaresistent:
De tumor is ongevoelig gebleken voor een behandeling met chemotherapie met platinum.

In dit onderzoek wordt pembrolizumab plus paclitaxel, met of zonder bevacizumab, onderzocht. Pembrolizumab is een immuuntherapie en werkt door het afweersysteem te helpen om kankercellen te bestrijden. Paclitaxel is een chemotherapie dat wordt gebruikt om de groei van kankercellen te verminderen. Bevacizumab is een middel wat de tumorgroei kan vertragen, door de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes rondom de tumor te blokkeren. Pembrolizumab is als geneesmiddel goedgekeurd voor verschillende soorten kanker (onder meer melanoom, longkanker en hodgkinlymfoom), maar nog niet voor terugkerende eierstokkanker. Daarom is pembrolizumab het onderzoeksmiddel in deze studie.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 22 patiënten aan deze studie meegedaan.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Stap 1: de screeningsfase
Om te bepalen of de patiënt geschikt is om te kunnen deelnemen aan deze studie, volgt er eerst een aantal onderzoeken:

 • Lichamelijk onderzoek zoals bloeddruk, hartslag en gewicht.
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • Hartfilmpje (ECG).
 • Meting van de vitale functies (temperatuur, bloeddruk, hartslag, ademhaling) en lengte en gewicht.
 • CT- of MRI- en botscan (indien nog niet beschikbaar).
 • Biopsie (afname van een klein stukje weefsel) van de tumor. Als dit niet mogelijk is, kan bewaard tumorweefsel van een eerdere biopsie of operatie worden gebruikt.
 • Biopsie (afname van een klein stukje weefsel) van de tumor. Als dit niet mogelijk is, kan bewaard tumorweefsel van een eerdere biopsie of operatie worden gebruikt.
 • Biopsie (afname van een klein stukje weefsel) van de tumor. Als dit niet mogelijk is, kan bewaard tumorweefsel van een eerdere biopsie of operatie worden gebruikt.

Stap 2: de behandeling
De patiënt wordt ongeveer 2 jaar met pembrolizumab of placebo (nepmiddel) behandeld, zolang de kanker niet erger wordt. Dat is ongeveer 18 keer. Voor dit onderzoek maken we 2 groepen. Loting bepaalt welke behandeling de patiënt krijgt.

 • Groep 1: de vrouwen in deze groep krijgen pembrolizumab in combinatie met chemotherapie, met of zonder bevacizumab.
 • Groep 2: de vrouwen in deze groep krijgen een placebo in combinatie met chemotherapie, met of zonder bevacizumab.

Chemotherapie:

 • Paclitaxel: wordt één keer per week worden toegediend via een infuus.
 • Docetaxel: de onderzoeksarts kan (in overleg) overschakelen van paclitaxel naar docetaxel. Docetaxel en paclitaxel zijn beide goedgekeurde behandelingen voor eierstokkanker. Docetaxel wordt om de drie weken toegediend via een infuus.

Pembrolizumab of placebo:
Naast één van bovengenoemde chemotherapieën, krijgt de helft van de proefpersonen pembrolizumab. De andere helft van de proefpersonen krijgt een placebo. Dit zal om de zes weken worden toegediend via een infuus.

Bevacizumab:
De onderzoeksarts zal beslissen of de patiënt ook bevacizumab krijgt. Bevacizumab wordt om de twee weken toegediend via een infuus. Bevacizumab is een goedgekeurde behandeling voor eierstokkanker.

Stap 3: Bezoeken en metingen
De patiënt komt verschillende keren naar het ziekenhuis. Een bezoek duurt ongeveer 2-4 uur. De volgende onderzoeken worden onder andere gedaan:

 • De patiënt krijgt het onderzoeksmiddel (pembrolizumab) of placebo.
 • De eventuele bijwerkingen worden besproken. Eventueel wordt de co-medicatie (andere medicijnen die gelijktijdig worden gegeven) aangepast.
 • De patiënt vult vragenlijsten in op een tablet. Deze vragen gaan over hoe het gaat, de ervaren pijn en hoe de patiënt functioneert in het dagelijks leven.
 • Lichamelijk onderzoek: controle van de bloeddruk, hartslag, temperatuur en ademhaling. Ook worden lengte en gewicht gemeten.
 • CT- of MRI-scans, of botscans om te controleren of de kanker beter of slechter wordt. De patiënt krijgt elke 9 weken een scan, na start met de behandeling. Na het eerste jaar wordt om de 12 weken een scan gemaakt.
 • Bloed- en urine-onderzoek.
 • Het afgenomen lichaamsmateriaal (bloed en/of weefsel) wordt gebruikt voor onderzoek naar biomarkers. Biomarkers zijn kenmerken of stoffen die we kunnen meten, en die ons kunnen vertellen wat er in het lichaam gebeurt. Met dit onderzoek kijken we hoe de onderzoeksmiddelen werken en hoe het lichaam erop reageert.

Stap 4: Nacontrole
Nadat de patiënt gestopt is met de behandeling met de onderzoeksmiddelen, komt zij naar het ziekenhuis voor een opvolgbezoek. Ongeveer 30 dagen na de laatste toediening van pembrolizumab, of voordat de patiënt aan een nieuwe behandeling tegen de kanker begint, komt zij terug voor een controle voor de veiligheid. Hierna begint de periode van nacontroles.

Als de patiënt is gestopt met alle onderzoeksmiddelen en de kanker is niet erger geworden, dan komt zij elke 9 of elke 12 weken terug voor een nacontrole en een scan. Dit doen we totdat de kanker erger wordt. Als de kanker erger wordt, nemen we ongeveer elke 3 maanden contact op om te vragen hoe het gaat, tot het eind van het onderzoek.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Vaak voorkomende bijwerkingen van pembrolizumab zijn:

 • Jeukende huid.
 • Dunne of waterige ontlasting.
 • Hoesten.

Bijwerkingen van paclitaxel, docetaxel en bevacizumab
De onderzoeksarts bespreekt wat de bijwerkingen van paclitaxel, docetaxel of bevacizumab kunnen zijn, afhankelijk van wat de patiënt krijgt.

Extra belasting voor patiënt

 • Patiënten kunnen last krijgen van bijwerkingen of nadelige effecten van het onderzoeksmiddel.
 • Extra onderzoeken en metingen die voor ongemak kunnen zorgen.
 • Meedoen aan het onderzoek kost extra tijd.
 • De patiënt moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Of langer dan normaal.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Pembrolizumab versus Placebo in Combination With Paclitaxel With or Without Bevacizumab for the Treatment of Platinum-resistant Recurrent Ovarian Cancer (KEYNOTE-B96 / ENGOT-ov65)

Kankersoort

 • eierstokkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

616 (Waarvan 14 uit Nederland)

Initiatiefnemers

Merck Sharp & Dohme (MSD B.V.), Haarlem

Coördinatoren

M. (Myrthe) Van, MSD, Haarlem

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een gerandomiseerd, dubbelblind fase 3-onderzoek naar pembrolizumab versus placebo in combinatie met paclitaxel met of zonder bevacizumab voor de behandeling van platinaresistente terugkerende eierstokkanker (KEYNOTE-B96 / ENGOT-ov65)

Datum laatste controle

16-02-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.