MK-6482-016 - studie (Leverkanker, Dikkedarmkanker, Alvleesklierkanker, Galwegkanker of Galblaaskanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 01-10-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

 • Uitzoeken hoe veilig en werkzaam de combinatie van het nieuwe middel belzutifan met pembrolizumab en lenvatinib is voor de behandeling van bepaalde soorten vaste tumoren.
 • Belzutifan wordt nog onderzocht, en kan nog niet worden voorgeschreven door artsen (buiten onderzoek).
 • Pembrolizumab is op recept verkrijgbaar voor verschillende soorten kanker, maar nog niet voor deze soorten kanker.
 • Lenvatinib is geregistreerd voor schildklierkanker en niercelkanker (hepatocellulair carcinoom, ofwel HCC), die in een gevorderd stadium is of niet te opereren, en die nog niet eerder behandeld is. Lenvatinib wordt ook getest voor de behandeling van andere soorten kanker. Alle drie deze middelen worden in dit onderzoek als onderzoeksmiddelen beschouwd.
 • Uitzoeken hoe goed het middel belzutifan in combinatie met pembrolizumab en lenvatinib werkt.
 • Onderzoeken of belzutifan in combinatie met pembrolizumab en lenvatinib helpt bij een langere overleving.
 • Meten wat er met de onderzoeksmiddelen gebeurt in het lichaam.

Er lopen op het moment meerdere onderzoeken naar de combinatie van pembrolizumab en lenvatinib als behandeling voor verschillende vaste tumoren. In eerder onderzoek is gezien dat deze combinatie goed werkt. We verwachten dat door het toevoegen van belzutifan de behandeling nog beter werkt. Belzutifan, pembrolizumab en lenvatinib verstoren alle drie de groei van de tumor, op verschillende manieren. We willen met dit onderzoek kijken of de tumorgroei nog beter geremd kan worden als deze middelen samen worden gebruikt.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

Stap 1: Screening
Om te bepalen of de patiënt geschikt is om mee te kunnen doen, wordt een aantal onderzoeken gedaan:

 • Lichamelijk onderzoek. De onderzoeker luistert bijvoorbeeld naar het hart en longen en meet de bloeddruk en hartslag en gewicht.
 • Bloedonderzoek. Daarvoor neemt de onderzoeker wat bloed af.
 • Hartfilmpje (ECG).
 • CT-, MRI- of botscan (indien nog niet beschikbaar).
 • Biopsie (afname van een klein stukje weefsel) van de tumor als er geen bewaard tumorweefsel van een eerdere biopsie of operatie kan worden gebruikt.
 • Invullen van vragenlijsten over uw kwaliteit van leven.
 • Echocardiogram (echo) of een MUGA-scan, om het hart te controleren.
 • Patiënten met leverkanker krijgen een endoscopie, om het spijsverteringskanaal te controleren.

Stap 2: de behandeling
De deelnemende patiënt wordt maximaal 2 jaar met pembrolizumab + lenvatinib + belzutifan behandeld.
De onderzoeksmiddelen worden op de volgende manier gebruikt:

 • Pembrolizumab wordt elke 6 weken gegeven via een infuus (naald in een ader) voor een periode van maximaal 2 jaar.
 • Lenvatinib wordt gegeven in de vorm van capsules (1 x per dag).
 • Belzutifan wordt gegeven in de vorm van tabletten (1x per dag).

Stap 3: bezoeken en metingen
Voor het onderzoek is het nodig dat de patiënt 3 keer in de eerste 3 weken naar het ziekenhuis komt. In de daaropvolgende 3 weken is dat 2 keer en daarna 1 keer per 3 weken. Een bezoek duurt gemiddeld 2 uur, met enkele visites van ongeveer 6 uur. We doen de volgende onderzoeken:

 • De patiënt krijgt de onderzoeksmiddelen lenvatinib en belzutifan mee naar huis.
 • Lichamelijk onderzoek bij elk bezoek.
 • Een aantal keren wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
 • Er wordt bloed afgenomen bij elk bezoek.
 • De patiënt geeft urine af bij bijna elk bezoek.
 • De patiënt vult vragenlijsten in over de kwaliteit van leven, dit wordt het 1e jaar ongeveer elke 6 weken gedaan en in het 2e jaar om de 12 weken.
 • CT- of MRI-scan. Dit wordt ongeveer elke 9 weken gedaan.

Stap 4: nacontrole
Nadat de patiënt gestopt is met de onderzoeksbehandeling, begint de nacontrole. De patiënt bezoekt het ziekenhuis ongeveer een maand na de laatste dosis onderzoeksmedicatie. Dit bezoek is bedoeld om de veiligheid te controleren. Als de patiënt is gestopt om een andere reden dan verergering van de ziekte dan komt hij/zij nog elke 9 weken naar het ziekenhuis voor CT- of MRI scans. Als de ziekte erger is geworden en de behandeling stopt, wordt de patiënt na het laatste onderzoeksbezoek nog elke 12 weken gebeld om de gezondheid in de gaten te houden.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Vaak voorkomende bijwerkingen van pembrolizumab:

 • Jeukende huid.
 • Dunne of waterige ontlasting.
 • Hoesten.

Vaak voorkomende bijwerkingen van Lenvatinib:

 • Beroerte, of bloeding in de hersenen.
 • Bloedstolsel in de benen of longen (longembolie).
 • Hartproblemen, hartkloppingen, hartfalen of een hartaanval.
 • Fistelvorming of darmperforatie.
 • Bloeding in het lichaam, met name in de darmen.
 • Uitdroging en nierfalen.
 • Leverbeschadiging, of -falen en leverfunctiestoornis.

Vaak voorkomende bijwerkingen van belzutifan:-

 • Bloedarmoede.
 • Vermoeidheid.
 • Misselijkheid en braken.
 • Kortademigheid.
 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid.
 • Gewrichtspijn.
 • Zuurstoftekort
 • Perifeer oedeem (vochtophoping in benen en handen).
 • Verminderde eetlust.
 • Verhoogd leverenzym.
 • Spierpijn.
 • Verhoogde creatininewaarde in het bloed (creatinine in het bloed wordt gebruikt om te controleren hoe goed de nieren werken).
 • Verhoogde bloeddruk.
 • Verstopping.
 • Hoesten.
 • Hoge luchtweginfectie.
 • Diarree.
 • Buikpijn.
 • Rugpijn.
 • Uitdroging.

De onderzoeksmiddelen kunnen ook nadelige effecten of bijwerkingen hebben die nu nog niet bekend zijn.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen of nadelige effecten van de onderzoeksmiddelen.
 • Er zijn extra metingen en onderzoeken, die voor ongemak kunnen zorgen.
 • Meedoen aan het onderzoek kost extra tijd.
 • Langere of extra ziekenhuisbezoeken (en -opname).

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

An Open-label, Multicenter, Phase 2 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pembrolizumab Plus Lenvatinib in Combination With Belzutifan in Multiple Solid Tumors

Kankersoort

 • alvleesklierkanker
 • dikkedarmkanker
 • galblaaskanker
 • galwegkanker
 • leverkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

120 (waarvan 15 in Nederland)

Initiatiefnemers

Merck Sharp & Dohme, Haarlem

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister

Meer informatie

Nederlandse titel
Een open-label, fase 2-onderzoek ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van pembrolizumab plus lenvatinib in combinatie met belzutifan bij meerdere vaste tumoren

Datum laatste controle

04-11-2022

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.