HOVON 159 - studie (Chronische Lymfatische Leukemie)

 • Open sinds 01-12-2020

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amphia Ziekenhuis
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Maastricht UMC+
 • Maxima Medisch Centrum
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Rijnstate
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

HOVON 159: Behandeling van chronische lymfatische leukemie met venetoclax en acalabrutinib bij terugkeer van de ziekte na eerdere behandeling met venetoclax in combinatie met immuuntherapie.

Kankersoort

 • chronische lymfatische leukemie

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

60

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zieCCMO.

Vermelding in trialregister:

Datum laatste controle

19-12-2022

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.