Echogeleide resectie van tongkanker (Hoofd-halskanker, Tongkanker, Wangkanker)

 • Open sinds 01-10-2019

Onderzoek naar echogeleide verwijdering van tongkanker en wangkanker.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de waarde van een nieuwe operatietechniek te onderzoeken bij het verwijderen van tong- en wangkanker. Tong- en wangkanker groeien vaak diep de tong in. Met behulp van een mini echoapparaat willen de onderzoekers voldoende ruim “schoon” (tumorvrij tongweefsel) om de tumor heen snijden. Op deze manier hopen we de tumor in één keer volledig te kunnen verwijderen. Bij de chirurgische verwijdering van kanker in de mond blijken de snijranden vaak onvoldoende ruim “schoon” te zijn. Onvoldoende ruime marges dragen bij aan meer terugkeer van kanker en slechtere overleving. Het verwijderde weefsel wordt na de operatie onder de microscoop bekeken pathologisch onderzoek) of de snijranden onvoldoende ruim “schoon” zijn. Als dat niet het geval is, dan vindt vaak een her-operatie plaats. Daarbij wordt extra weefsel verwijderd. Ook kan worden gekozen voor nabestraling. Beide mogelijkheden hebben extra bijwerkingen (verminderde mondfuncties en kwaliteit van leven) en extra kosten tot gevolg. Bovendien kunnen door deze nabestraling, terugkerende kanker of nieuwe mond-keel kankers in de toekomst moeilijker behandeld worden met bestraling. Er is dan ook behoefte aan een techniek om de snijranden beter direct te beoordelen, waardoor tijdens dezelfde operatie zo nodig een extra rand weefsel meegenomen kan worden. De afgelopen jaren zijn echokoppen dusdanig compact geworden, waardoor tong- en wangkanker ook in de mondholte echogeleid in beeld kan worden gebracht. De eerste operaties naar echogeleide resectie van tongkanker leverden een hogere hoeveelheid schone marges op. Om deze reden is er ook besloten om dezelfde techniek toe te passen bij wangkanker.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met tongkanker die in aanmerking komen voor een chirurgische verwijdering van de tongkanker als behandeling.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

 • Geschiktheidsonderzoek:
  In dit onderzoek wordt bepaald of de patiënt geschikt is om mee te doen aan dit onderzoek.
 • Behandelfase:
  Voor de operatie wordt de dikte van de tongkanker altijd bepaald middels een echometing. Tijdens de operatie zal de tongkanker onder echogeleide beeldvorming verwijderd worden. Daarbij wordt de diepe, niet zichtbare, snijrand in beeld gebracht. Dit alles gebeurt als de patiënt onder narcose is. Het uitgenomen weefsel wordt vervolgens direct nogmaals met het echoapparaat gecontroleerd. In geval van onvoldoende ruime snijrand op de echo wordt dan direct een stukje extra tongweefsel meteen verwijderd tijdens dezelfde operatie. Al het verwijderde weefsel wordt door de patholoog onderzocht.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Echografie is een onschadelijke afbeeldingstechniek, omdat het werkt op basis van geluid. Daarom zijn er geen risico's op bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

Dit onderzoek levert geen extra belasting op voor deelnemende patiënten.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Ultrasound guided resection of tongue and buccal mucosal cancer

Kankersoort

 • hoofd-halskanker
 • mondkanker
 • tongkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

65

Initiatiefnemers

UMC Utrecht

Coördinatoren

K.J. de Koning + C.M.E.M. Adriaansens

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Echogeleide resectie van tongkanker en wangkanker

Datum laatste controle

29-11-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.