ULTRAPANC studie (Alvleesklierkanker)

 • Open sinds 01-05-2018

Onderzoek voor patiënten met alvleesklierkanker. Onderzocht wordt of het gebruik van intra-operatieve echografie van toegevoegde waarde is tijdens operaties van alvleesklierkanker.

Doel onderzoek

Bij ongeveer 1 op de 5 patiënten die wordt geopereerd aan zijn of haar alvleeskliertumor, wordt er (mogelijk) contact gezien tussen de tumor en omliggende bloedvaten. Tijdens de operatie zal de chirurg met behulp van tast en zicht beoordelen of, én hoeveel contact er is met de omliggende bloedvaten.
Tijdens de operatie kan de chirurg ook gebruik maken van een echo-apparaat (intra-operatieve echografie). De echo kan extra informatie geven over de grootte van de tumor en het eventuele contact met omliggende bloedvaten.

In deze studie wordt onderzocht of door systematisch gebruik te maken van intra-operatieve echografie de chirurg uiteindelijk beter kan inschatten of, én hoeveel contact er is met de omliggende bloedvaten.
Op basis hiervan kan de chirurg beter beslissen hoe de operatie eruit gaat zien:

 • Verwijdering van de tumor zonder het bloedvat te verwijderen.
 • Om de tumor samen met een deel van het bloedvat te verwijderen.
 • Om de tumor niet te verwijderen (als er te veel en te uitgebreid contact is met de bloedvaten).

Na de operatie word de tumor bekeken onder de microscoop door de patholoog. Deze controleert onder andere of de tumor in zijn geheel is verwijderd. Wanneer er ook een deel van een bloedvat is verwijderd, bekijkt de patholoog of er tumorcellen in de wand van het bloedvat zijn gegroeid. In sommige gevallen klopte de inschatting van de chirurg tijdens de operatie niet met wat de patholoog onder de microscoop ziet. Het bloedvat is dan onterecht wél (er is dan gezond en dus onnodig weefsel verwijderd) of onterecht níét verwijderd (dit kan leiden tot achtergebleven tumorresten, en daardoor mogelijk een verhoogde kans op terugkeer van de ziekte).
Hoewel intra-operatieve echografie altijd beschikbaar is, zijn de bevindingen van intra-operatieve echografie tot nu toe onvoldoende onderzocht. Deze studie wil door analyse van de medische gegevens van patiënten hier onderzoek naar doen.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met alvleesklierkanker, die in aanmerking komen voor operatie, die gericht is op genezing.
 • Op de CT-scan voorafgaand aan de operatie lijkt het dat er contact is tussen de tumor en een bloedvat.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

De patiënt geeft toestemming tot inzage in zijn/haar medische gegevens. De patiënt krijgt de standaardbehandeling.

De deelname wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

Er is geen extra belasting voor de patiënt.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Catharina Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Intra-operative ULTRAsound to determine the vascular involvement and resectability of locally advanced and (borderline) resectable PANCreatic cancer.

Kankersoort

 • alvleesklierkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

85

Initiatiefnemers

LUMC, LEIDEN

Coördinatoren

N. Michiels, LUMC, LEIDEN

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

 • Nederlands trialregister: NL7621.

Meer informatie

Nederlandse titel
Intra-operatieve echografie om tumorbetrokkenheid van bloedvaten te beoordelen en hiermee de mogelijkheden tot verwijdering van de alvleeskliertumor.

Kijk op de website van de DPCG - Ultrapanc voor nog meer (patiënten)informatie over dit onderzoek. 

Datum laatste controle

09-02-2021