EFFECT - studie (Borstkanker)

 • Open sinds 01-01-2020

Onderzoek naar de effecten van kracht, conditie en balanstraining voor patiënten met uitgezaaide borstkanker. Onderzocht wordt of sporten bijdraagt aan minder vermoeidheid, en verbetering van de kwaliteit van leven tijdens de behandeling van uitgezaaide borstkanker.

Doel onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat sporten bijdraagt aan minder vermoeidheid, een verbetering van de fysieke fitheid en kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van vroeg stadium borstkanker. Tot op heden zijn de effecten van bewegen bij uitgezaaide borstkanker echter nog onbekend.
Het doel van de EFFECT studie is het onderzoeken van de effecten van sporten tijdens de behandeling van uitgezaaide borstkanker. In deze studie wordt er gekeken naar de effecten van kracht, conditie en balanstraining op onder meer vermoeidheid en kwaliteit van leven.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

Patiënten kunnen via de behandelend arts verwezen worden voor deelname aan de studie. Daarnaast kunnen patiënten zich ook zelf aanmelden voor de studie.
Het studieteam is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur via: T: +31 88 75 677 08 E: effectstudie@umcutrecht.nl

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met uitgezaaide borstkanker.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten sporten minder dan 210 minuten per week.
 • In staat en bereid om deel te nemen aan een bewegingsprogramma en een beweegmeter te dragen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

Controlegroep: Patiënten nemen niet deel aan het beweegprogramma. Patiënten ontvangen een beweegmeter (Fitbit) en het advies om per week 150 minuten actief te zijn.

Beweeggroep: Patiënten nemen deel aan het beweegprogramma. Dit is kosteloos.

 • Eerste 6 maanden: twee keer per week een uur trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut bij de patiënt in de buurt.
 • Na 6 maanden: één keer per week een uur trainen onder begeleiding van de fysiotherapeut en één keer per week thuis.
 • Op de overige dagen wordt de patiënt aangemoedigd om minimaal 30 minuten per dag te sporten met behulp van een beweegmeter ( Fitbit ) en de bijbehorende app.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn: Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

 • Meedoen aan dit onderzoek kost tijd, vooral voor de patiënten in de beweeggroep.
 • Voor het onderzoek moeten alle deelnemers drie keer in zes maanden naar het onderzoekscentrum komen voor metingen. Elk bezoek zal ongeveer 3 tot 4 uur duren. De reiskosten naar het onderzoekscentrum worden vergoed. Na 9 maanden worden er vragenlijsten opgestuurd per email en wordt de patiënt gebeld voor een kort vraaggesprek.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Patiënten uit alle ziekenhuizen vanuit heel Nederland kunnen deelnemen

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

The effect of structured and individualized exercise in patients with metastatic breast cancer on fatigue and quality of life.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

350, 88 in Nederland

Initiatiefnemers

UMCU, UTRECHT

Coördinatoren

Dr. E.M. (Evelyn) Monninkhof, UMC Utrecht

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Effect van een geïndividualiseerd beweegprogramma op vermoeidheid en kwaliteit van leven bij patiënten met uitgezaaide borstkanker.

Kijk op PREFARABLE voor nog meer (patiënten)informatie over dit onderzoek. 

Datum laatste controle

09-11-2021