CLIPPS - studie (Prostaatkanker)

 • Open sinds 01-02-2019

Onderzoek naar een nieuwe beeldvormende techniek voor patiënten met prostaatkanker, bij wie de prostaat operatief wordt verwijderd.

Doel onderzoek

Deze studie test een nieuw prostaatkankerdetectiesysteem. Bij sommige mannen met prostaatkanker wordt de prostaat geheel verwijderd middels een robotoperatie. Na deze ingreep wordt de prostaat naar de patholoog opgestuurd. De patholoog kijkt of er nog tumorweefsel aanwezig is in de snijranden. Het prostaatkankerdetectiesysteem is een apparaat dat gebruik maakt van licht. Met dit licht kan tijdens de operatie al worden gekeken of al het tumorweefsel is verwijderd.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met prostaatkanker, met een tumor die groter is dan 2 cm.
 • Patiënten komen in aanmerking voor een operatie, waarbij de prostaat wordt verwijderd.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten met voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

De patiënt wordt eerst met een robotoperatie geopereerd. De verwijderde prostaat zal op de operatiekamer in de la van het prostaatkankerdetectiesysteem gelegd worden. Dan wordt er een foto gemaakt van de prostaat. Voor het maken van de foto krijgt de patiënt voor de operatie een licht radioactief stofje ingespoten (Gallium-68 PSMA) met een infuus. Na de operatie wordt de prostaat opgestuurd naar de patholoog voor verder onderzoek. Dit onderzoek zal het nieuwe systeem testen. Voor de patiënt verandert er niets in de behandeling.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Deze studie heeft geen bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

 • Patiënt krijgt op de operatiekamer een radioactief middel toegediend; dit zorgt voor extra stralingsbelasting.
 • Dit onderzoek heeft geen invloed op de behandeling, de patiënt hoeft ook niet langer dan normaal in het ziekenhuis te verblijven. Tevens is er geen speciale voorbereiding nodig voor dit onderzoek.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A feasibility study on Cerenkov Luminescence Imaging using Gallium-68 PSMA during prostate cancer surgery

Kankersoort

 • prostaatkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

30

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, Amsterdam

Coördinatoren

J. Olde Heuvel, PhD student, technisch geneeskundige,Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Cerenkov Luminescentie Beeldvorming tijdens prostaatkanker operaties met Gallium-68 PSMA: een klinische haalbaarheidsstudie.

Datum laatste controle

31-03-2022