Afacet - studie (Niet-kleincellige longkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 06-09-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt welk effect een behandeling heeft met de combinatie van de geneesmiddelen afatinib en cetuximab bij patiënten met de specifieke EGFR exon 20 mutatie, waarbij de kanker is teruggekeerd na eerdere behandeling. Ook wordt de veiligheid bepaald en wordt nagegaan hoe ernstig de bijwerkingen zijn van de behandeling.

Toelichting
Bij longkanker heeft een bepaald stuk van het DNA, het EGFR gen, soms een verandering ondergaan. Hierdoor kan de tumor sneller gaan groeien en uitzaaien. Deze verandering in het DNA kan tumorcellen ook gevoelig maken voor bepaalde medicijnen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bij patiënten met een EGFR mutatie, een behandeling met bepaalde medicijnen (tyrosinekinaseremmers-TKIs) de groei van kankercellen afremt. TKIs zijn de nieuwe standaardbehandeling geworden bij uitgezaaide longkanker en specifieke genetische veranderingen zoals EGFR. Echter tumoren met een bepaalde EGFR mutatie, de EGFR exon 20 mutatie, zijn over het algemeen niet gevoelig voor een behandeling met deze medicijnen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat als cetuximab) wordt toegevoegd aan een behandeling met afatinib (TKI), dit wel effectief kan zijn bij patiënten met een EGFR exon 20 mutatie.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

 • Vóór de start van het onderzoek moet er tumorweefsel aanwezig zijn van na de laatste behandeling. Dit kan betekenen dat er een nieuw biopt moet worden genomen.
 • Screening: met verschillende onderzoeken wordt bepaald of patiënt in aanmerking komt voor deelname. Dit zijn: lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, CT scan van het lichaam en MRI scan van het hoofd. Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt een zwangerschapstest gedaan.
 • Patiënten nemen dagelijks op hetzelfde tijdstip afatinib tabletten in.
 • Cetuximab wordt één keer in de twee weken gegeven via het infuus. Dit vind plaats in het ziekenhuis en duurt ongeveer 2 uur. Er vinden dan ook verschillende onderzoeken plaats waaronder lichamelijk onderzoek en bloedafname.
 • Eén keer per zes weken vindt er een CT scan van het lichaam en een MRI scan van het hoofd plaats.
 • Na afloop van het onderzoek vinden één of meer controlebezoeken in het ziekenhuis plaats.

De behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt niet op de behandeling reageert.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Afatinib:

 • Diarree
 • Huiduitslag
 • Mondzweren en -ontstekingen
 • Nagelinfecties
 • Verminderde eetlust
 • Neusbloeding
 • Misselijkheid en braken
 • Huidkloven
 • Jeuk en droge huid


Cetuximab:

 • (Ernstige) reactie na toediening via infuus zoals koorts, rillingen, duizeligheid, kortademigheid, galbulten, lage bloeddruk, bewustzijnsverlies, shock. In sommige gevallen met dodelijke afloop.
 • Huidreacties (waarvan 15% ernstig): acneachtige huiduitslag, jeuk, droge huid, schilfering
 • Nagelaandoening
 • Huidinfecties, soms leidend tot bloedvergiftiging
 • Ontsteking van het mondslijmvlies
 • Verlaagd magnesiumgehalte in het bloed
 • Verhoging van leverwaarden waargenomen in bloedonderzoek

Combinatie Afatinib en Cetuximab:

 • Huiduitslag
 • Diarree
 • Nagelaandoening
 • Ontsteking van het mondslijmvlies
 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Kortademigheid en ontsteking van de longen

Extra belasting voor patiënt

 • De extra tijd die het kost om de afspraken na te komen.
 • Mogelijke ongemakken van de metingen en bloedafnames tijdens het onderzoek.
 • Mogelijke bijwerkingen en/of nadelige gevolgen van de medicijnen.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Phase II single arm study of afatinib in combination with cetuximab in EGFR exon 20 insertion positive non-small-cell lung cancer

Kankersoort

 • longkanker, niet-kleincellig

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

37

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Coördinatoren

B. (Bianca) van Veggel, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Fase II studie over behandeling met afatinib in combinatie met cetuximab voor patienten met niet-kleincellig longkanker en een EGFR exon 20 mutatie.

Datum laatste controle

10-04-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.