BI-KRAS 1432-0001- studie (Meerdere kankersoorten)

 • Gesloten voor deelname sinds 15-03-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Alle cellen in het lichaam hebben eiwitten. Kankercellen hebben een teveel van sommige eiwitten of veranderde eiwitten (mutaties). Ook kunnen de eiwitten in de kankercellen overactief zijn. Al deze afwijkingen zorgen ervoor dat de kankercel abnormaal kan groeien. Twee van deze eiwitten, die overactief zijn in bepaalde kankercellen, zijn het KRAS en het SOS1. BI 1701963 is een nieuw geneesmiddel wat effect heeft op de wisselwerking tussen KRAS en SOS1. Men denkt dat BI 1701963 de groei van een tumor kan stoppen door de wisselwerking tussen KRAS en SOS1 te blokkeren. Het middel BI 1701963 is nog niet goedgekeurd als behandeling van kanker. Het is nog niet eerder door mensen gebruikt. Het is wel in het laboratorium getest en ook op dieren.

Deze studie onderzoekt het nieuwe middel BI 1701963. Specifiek wordt onderzocht:

 • De veiligheid van BI 1701963 bij patiënten met gevorderde kanker met een KRAS-mutatie.
 • Verschillende sterktes (doseringen) van BI 1701963: om te bepalen welke sterkte de minste bijwerkingen en het meeste effect heeft.
 • Hoe wordt BI 1701963 opgenomen en in het lichaam en hoe snel of hoe langzaam wordt het uitgescheiden.
 • De wisselwerking van andere medicijnen op BI 1701963.
 • Wat is het effect van voedsel als het middel BI 1701963 kort na een maaltijd wordt ingenomen.

Een deel van de patiënten wordt ook behandeld met trametinib. Dit is een MEK-remmer. MEK is ook een eiwit dat in kankercellen overactief is. Trametinib remt dit eiwit in de kankercel. Het is een goedgekeurd anti-kanker medicijn voor de behandeling van longkanker of melanoom (een vorm van huidkanker). Trametinib is in combinatie met BI 1701963 nog in geen enkel land goedgekeurd als behandeling.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

 • Geschiktheidsonderzoek: met behulp van diverse onderzoeken wordt bepaald of de patiënt kan deelnamen aan deze studie. Tijdens dit onderzoek gebeurt onder andere het volgende:
  • lichamelijk onderzoek en diverse metingen
  • hartfilmpje (ECG)
  • echo van het hart
  • bloedonderzoek
  • CT- of MRI-scan
  • een (al eerder afgenomen) stukje tumorweefsel zal worden getest op de KRAS-mutatie
 • Behandelfase:
  • Groep 1: wordt behandeld met alleen het middel BI 1701963 (in de vorm van tabletten). Bij een deel van deze groep wordt ook onderzocht wat het effect van voedsel is als BI 1701963 kort na de maaltijd wordt ingenomen.
  • Groep 2 krijgt het middel BI 1701963 in combinatie met trametinib. Beide middelen worden in tabletvorm gegeven.
 • De behandelperiodes zijn elke keer 28 dagen lang (dit noemen we een cyclus). In de eerste cyclus komt de patiënt 7 keer naar het ziekenhuis. Vanaf de tweede cyclus komt de patiënt 1 x naar het ziekenhuis. Tijdens de ziekenhuisbezoeken worden diverse onderzoeken en metingen gedaan.
 • De patiënt mag de medicatie blijven gebruiken zolang de patiënt er baat bij heeft.
 • Einde behandeling: wanneer de patiënt stopt met het onderzoek, komt de patiënt 1 keer naar het ziekenhuis voor een ‘einde behandeling bezoek’. Tijdens dit bezoek worden er diverse onderzoeken en metingen gedaan.
 • Controlebezoek(en) in het ziekenhuis: ongeveer 30 dagen na het stoppen van de behandeling volgt het eerste controlebezoek. Dit kunnen er meer zijn, afhankelijk van of de tumor wel of niet is gegroeid.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • Als de sponsor, de overheid of de medisch-ethische toetsingscommissie besluit om het onderzoek te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

BI 1701963:

 • Verhoogde leverenzymen
 • Vol gevoel in de maag
 • Braken
 • Hartritmestoornis
 • Kortademig gevoel bij het liggen
 • Vermoeidheid
 • Zwakte
 • Opgezwollen benen, enkels en voeten
 • Versnelde of onregelmatige hartslag
 • Snelle gewichtstoename door het vasthouden van vocht
 • Verhoogde bloeddruk
 • Overgevoeligheid voor zonlicht
 • Donkere vlekken voor de ogen, wazig zien
 • Huidproblemen (zoals uitslag, acne, roodheid)

Trametinib:

 • Hartklachten (waaronder hartkloppingen, duizeligheid)
 • Verhoogde bloeddruk
 • Bloedingen
 • Oogproblemen
 • Huiduitslag of acne-achtige uitslag
 • Spierpijn
 • Longontsteking
 • Koorts
 • Maag- of darmperforatie
 • Trombose
 • Leverproblemen

Extra belasting voor patiënt

 • Extra en langere ziekenhuisbezoeken.
 • Patiënt is extra tijd kwijt.
 • Extra onderzoeken en testen met mogelijk nadelige effecten en ongemakken.
 • Mogelijke bijwerkingen.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A phase I open-label dose escalation trial of BI 1701963 as monotherapy and in combination with trametinib in patients with KRAS mutated advanced or metastatic solid tumours

Kankersoort

 • onderzoeken voor meerdere groepen kankerpatiënten

Fase trial

I

Maximaal aantal patiënten

140 (waarvan 7 in Nederland)

Initiatiefnemers

Boehringer Ingelheim

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO 

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een fase 1 open-label dosering bepalend onderzoek naar BI1701963 als mono-therapie en gecombineerd met trametinib bij patiënten met gevorderde solide tumoren met een KRAS-mutatie.

Datum laatste controle

29-04-2022