Controle en nazorg bij borstreconstructie

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Controles na de borstreconstructie

Na de behandeling van borstkanker kom je regelmatig op controle. Heb je een inwendige prothese, dan is een mammografie van die borst niet meer nodig. Er is namelijk geen borstweefsel meer aanwezig. Bij klachten aan deze borst kun je een echo of MRI-scan krijgen.

Lees verder over het controleschema na borstkanker.

Nazorgplan borstreconstructie

Na het behandeltraject voor de borstreconstructie kun je de plastisch chirurg of verpleegkundig specialist vragen om een nazorgplan.

In nazorgplan borstreconstructie staat:

  • Het moment waarop de behandeling als voltooid kan worden beschouwd.
  • De gevolgen van de behandeling, de afspraken over nazorg en nacontrole en blijvende aandachtspunten.
  • De taken en verantwoordelijkheden die horen bij de plastisch chirurg en wat de rol van de huisarts is.

Niet tevreden over de borstreconstructie

Als een borstreconstructie niet goed is gelukt, is de plastisch chirurg verplicht het volgende met je te bespreken:

  • de uitgevoerde behandeling, de resultaten en de complicaties
  • of je lichamelijke of mentale problemen ervaart
  • of er een aanvullende behandeling moet plaatsvinden
  • of een second opinion wenselijk is
  • waar je terecht kunt als je een klacht wilt indienen

Colofon

Met medewerking van:

Logo NVPC

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Gemaakt door Borstkankervereniging Nederland

Laatste update: oktober 2018