Aderlaten bij polycythaemia vera

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Aderlaten is een veel toegepaste behandeling bij polycythaemia vera. Door aderlaten neemt het aantal rode bloedcellen af en wordt het bloed minder stroperig.

Aderlaten is vergelijkbaar met bloed geven, wat vrijwillige donoren bij de bloedbank doen.

Door aderlaten daalt de hematocriet

De hematocriet is de hoeveelheid rode bloedcellen per liter bloed (in liter per liter = l/l)). De normale waarde van de hematocriet is 0,45-0,55 l/l voor mannen en 0,41-0,50 l/l voor vrouwen.

Is je hematocriet hoger dan 45%, dan krijg je aderlatingen. Studies laten zien dat er bij deze waardes het minste risico op trombose ontstaat.

Is je hematocriet door het aderlaten gedaald tot onder de 45% (mannen) of 42% (vrouwen), dan krijg je nog maar 1 x per 1 tot 3 maanden een aderlating.

Hoe gaat aderlaten?

Aderlaten is een eenvoudige ingreep, vergelijkbaar met bloed doneren. Je krijgt een holle naald in een bloedvat, meestal in je arm. De naald is door middel van een slangetje verbonden met een glazen fles. Het bloed stroomt langzaam de fles in. Tijdens het aflopen van het bloed, blijft de naald zitten. Dit doet meestal geen pijn.

Per keer wordt 350 tot 500 ml bloed afgetapt. Bij ouderen 200 tot 300 ml per keer. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Voor en na het aderlaten wordt je bloeddruk gemeten. De totale behandeling duurt ongeveer 1 uur.

Klachten bij aderlaten

Tijdens of net na de aderlating kun je 1 of meer van de volgende klachten krijgen:

  • duizeligheid. Dit komt door het bloedverlies, waardoor de bloeddruk kan gaan dalen
  • zweten
  • moeheid

Deze klachten gaan meestal snel weer over.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Peter te Boekhorst

Hematoloog, Erasmus MC

illustratie-arts-man

Dr. Reinier Raymakers

Hematoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2017