Ependymoom

Wat is een ependymoom?

Opslaan

In de hersenen zitten hersenholtes (ventrikels) en hersenkanalen waarin hersenvocht (liquor) stroomt. Deze worden bedekt met ependymcellen. Gliomen die ontstaan uit de ependymcellen worden ependymomen genoemd.

Laaggradig of hooggradig ependymoom

Een ependymoom kan laaggradig (graad 1, 2) of hooggradig (graad 3) zijn. De graad zegt iets over hoe kwaadaardig het is.

  • Graad 1: de tumor groeit langzaam en dringt niet door in omliggend, gezond hersenweefsel. 
  • Graad 2: de tumor groeit langzaam en dringt wel door in omliggend hersenweefsel.
  • Graad 3: de tumor groeit snel en dringt diep door in omliggend hersenweefsel.

Ependymomen kunnen zowel voorkomen in de grote hersenen, de kleine hersenen als in het ruggenmerg.

Een ependymoom kan uitzaaien

Omdat een ependymoom in het hersenvocht groeit, kunnen tumorcellen zich met het hersenvocht verplaatsen. Zo kan de tumor uitzaaiingen in hersenen of ruggenmerg veroorzaken. Uitzaaiingen naar andere delen van het lichaam komen zelden voor.

Lees verder over de volgende onderwerpen:

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Snijders, T.J. (neuroloog)