Brughoektumor

Opslaan

De brughoek is een plek binnen de schedel in de hersenen. Deze plek ligt aan de achterkant van het hoofd, aan de schedelbasis. Dit deel van de schedel rust op de wervelkolom.

Een brughoektumor kan aan 1 kant voorkomen (links of rechts) of aan 2 kanten (links en rechts). De tumor is bijna altijd goedaardig.

Lees wat de symptomen van een brughoektumor kunnen zijn.

Lees verder over wat kanker is en hoe het ontstaat.

Vestibulair schwannoom komt het meest voor

In het brughoekgebied loopt een aantal hersenzenuwen. De brughoektumor die het meest voorkomt, ontstaat vanuit de 8e hersenzenuw. Deze zenuw bestaat uit 2 delen:

  • een deel voor het gehoor, de nervus acusticus
  • een deel voor het evenwicht, de nervus vestibularis

De tumor ontstaat uit de Schwann cellen. Deze cellen vormen het omhulsel van de zenuw, de zenuwschede. Een andere naam voor een brughoektumor uit de Schwann cellen van de 8e zenuw is vestibulair schwannoom. 

Meestal zit de tumor aan 1 kant. Zit de tumor in de linker- en de rechterbrughoek, dan is er vaak een verband met de erfelijke aandoening neurofibromatose type 2 (NF2). Een kenmerk van deze erfelijke ziekte is namelijk het voorkomen van het vestibulair schwannoom aan beide kanten

Behandeling van een brughoektumor

Een brughoektumor hoeft niet altijd direct behandeld te worden. Lees verder over de behandeling van een brughoektumor

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Stichting Hersentumor.nl