Behandeling in een psycho-oncologisch centrum

Psycho-oncologische centra zijn specialist in het behandelen van mensen met kanker en hun naasten. In deze centra werken verschillende soorten hulpverleners samen: psychologen, therapeuten en maatschappelijk werkers. Deze professionals verzorgen de psycho-oncologische behandeling.

U kunt hier terecht voor individuele en groepstherapie. Vaak geven de centra groepsbijeenkomsten rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld leven met kanker, spanning/ontspanning of werk en reïntegratie.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden de meeste behandelingen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar en het behandelcentrum. Voor de behandelingen hebt u een verwijzing nodig van uw (huis)arts.